ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Zveřejněné a doprovodné informace


Povinností ČSSZ je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., do 15 dnů od poskytnutí zveřejnit tyto informace na webu ČSSZ. Zde proto ČSSZ zveřejňuje informace jinde na tomto webu neuvedené. Pokud ČSSZ informace poskytla jiným způsobem než elektronicky, nebo se jednalo o mimořádně rozsáhlé informace, lze zveřejnit tzv. doprovodnou informaci vyjadřující obsah sdělení.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016