ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Digitalizace dalších dávek nemocenského pojištění – popis rozšířeného rozhraní eNeschopenky v 1.15

V souvislosti s digitalizací dalších dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoci v mateřství, tj. potvrzení o datu porodu, a otcovská poporodní péče) zveřejňujeme popis rozšířeného rozhraní eNeschopenky, konkrétně dokumenty:

Testovací prostředí bude spuštěno v průběhu srpna. Spuštění v produkčním prostředí je závislé na schválení legislativy, předpokládáme ho od 1. 1. 2025.

Prezentace z vývojářského workshopu lékařských a nemocničních software konaného 13. 6. 2024 jsou umístěny v archivu: (link na Archiv pro vývojáře lékařského SW - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz))

9. 7. 2024

Digitalizace dalších dávek nemocenského pojištění

Informujeme, že v návaznosti na zavedení eNeschopenky plánujeme k 1. 1. 2025 digitalizovat další dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství tj. potvrzení o datu porodu a otcovskou poporodní péči), které jsou dosud ošetřujícími lékaři vyplňovány na papírových formulářích. Pro vývojáře lékařských a nemocničních software v této souvislosti připravujeme na čtvrtek 13. 6. 2024 od 10:00 – 12:00 workshop s podrobnými informacemi o rozšíření rozhraní. Popis rozhraní pak bude zveřejněn do konce června. Nepřišla–li vám pozvánka na workshop přes odběr novinek, můžete o ni požádat na: podpora.eneschopenka@cssz.cz.

29. 5. 2024

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dnes 22. 5. 2024 bude provedena aktualizace nového certifikátu testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz.

Dne 23.5.2024 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz

22. 5. 2024

Informace pro eNeschopenku a digitalizaci dalších dávek nemocenského pojištění od 1. 1. 2025


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni