ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Upozornění na ukončení provozu starých verzí rozhraní eNeshopenky ke dni 31. 1. 2023

Oznamujeme, že k 31. 1. 2023 Česká správa sociálního zabezpečení ukončí provoz straších verzí rozhraní eNeschopenky pro lékařské a nemocniční informační systémy a bude nadále provozovat pouze rozhraní verze 1.12.0 a vyšší. Děkujeme za pochopení.

4. 10. 2022

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dne 23.5.2022 bude provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz.

Dne 2.6.2022 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

20. 5. 2022

Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.14

Dne 15. 9. 2021 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
U služeb 10.4 IkreDpnVratPripady a 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu byl přidán nový stav případu „STP“, který značí stornovaný případ z důvodu předání eNeschopenky na jiný orgán nemocenského pojištění. API (WSDL+XSD) se nemění. 
Dále upozorňujeme na nutnost provedení úpravy u individuálních vycházek v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) do konce roku 2021 – nově povinně DatumVychazkyOd a volitelně i DatumVychazkyDo – viz aktuality z 13.8.2021 a 24.8.2021.

30. 9. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni