ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


15. 4. 2021 Testování nového rozhraní v 1.12 a vyřizování žádostí LPS

Oznamujeme, že je možno testovat elektronické vyřizování žádostí LPS v novém rozhraní eNeschopenky v 1.12. Vzhledem ke komplexnosti řešení a nutnosti na straně ČSSZ provést rozhodovací úkon žádáme, aby testující vývojáři oznámili provedený test na podpora.eneschopenka@cssz.cz a uvedli čísla neschopenek a seznam žádostí, které potřebují vyřídit, případně s jakým výsledkem (kladné vyřízení x zamítnutí x marné uplynutí lhůty 5 pracovních dnů). Testovací identity práceneschopných se nemění.

Dále upozorňujeme, že v praxi je u většiny žádostí našimi posudkovými lékaři vyžadováno doložení lékařské zprávy či jiného dokladu, na jehož základě lze žádost kladně vyřídit. Často se stává, že tento doklad je naším posudkovým lékařem dožadován dodatečně až při vyřizování žádosti bez zaslaných příloh. Bylo by proto žádoucí při implementaci do lékařských SW podpořit zasílání příloh zároveň se žádostí vhodným upozorněním. Přílohy k žádostem však povinné být nemohou, protože v některých specifických situacích, zpravidla spojených s hospitalizací, vyžadovány nejsou.

6. 4. 2021 Upozornění na dočasné omezení dostupnosti některých funkcionalit v testovacím prostředí dne 8.4.2021 od 7:00

Oznamujeme, že dne 8.4.2021 od 7:00 dojde k omezení dostupnosti některých funkcionalit rozhraní eNechopenky v testovacím prostředí, konkrétně služeb IkreDpnVytvorIcpe a IkreDpnZneplatniIcpe (vytváření a ukončování platnosti IČPE). Dále nemusí být vracena aktuální data u ostatních služeb. Během dne bude funkčnost obnovena. Děkujeme za pochopení.

5. 3. 2021 Prezentace z Workshopu 2021 k novému rozhraní v. 1.12

Na workshopu k novému rozhraní pro lékařské SW v. 1.12 konaném dne 5.3.2021 byly prezentovány 2 příspěvky:
1. úvodní prezentace s věcným popisem úprav a následně 2. technicky zaměřená prezentace.

Prezentace budou uloženy v archivu.

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni