ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na odstávku systému 23.-24.9.2022

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání od soboty 23.9.2023 od 16:00 hod do neděle 24.9.2023 cca 20:00 hod částečně odstaven. Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP), tzn., že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat e-Podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování), ani využít služby DZDPN (Dotazy zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti), která bude nedostupná. Po dobu odstávky nebudou vypravovány ani datové zprávy do datových schránek.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

21. 9. 2023

Nový soubor XSD schéma Datových typů (baseTypes2)

Na webových stránkách ČSSZ v sekci Definice a XSD schéma Datových typů je od 13. 9. 2023 k dispozici nová verze souboru XSD schéma Datových typů (baseTypes2).

13. 9. 2023

Nový SSL certifikát epodani.cssz.cz pro komunikaci s VREP / APEP

Dne 28.8.2023 v pozdních odpoledních hodinách dojde u adresy epodani.cssz.cz ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena. I nadále bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“. Veřejná část nového SSL certifikátu s platností do 4.9.2024 je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Ke stažení pro služby e - Podání.

V testovacím prostředí bude nový SSL certifikát pro t-epodani.cssz.cz nasazen dne 23.8.2023.

17. 8. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání