ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na nové e-Podání

Oznamujeme, že na stránce Definice e - Podání VPDPP (nové e-Podání od 1.8.2024) - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) byly zveřejněny informace k nové službě e-Podání VPDPP (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce). Služba bude do produkce nasazena 1. srpna 2024.

V testovacím prostředí bude služba VPDPP nasazena ve druhé polovině května.

26. 4. 2024

Rozšíření odpovědi ve Speciálním e - Podáním DZDPN eNeschopenky

Informujeme o změně v odpovědi na e – Podání DZDPN. Od 18.4.2024 byla odpověď rozšířena o řádek (element) KodDruhuNemoci, ve kterém je hodnota, která rozliší úraz a nemoc. Tato hodnota je „NEM“ pro nemoc a „URZ“ pro úraz.

Bližší informaci najdete na stránce tohoto e – Podání https://www.cssz.cz/web/cz/specialni-e-podani-dzdpn-eneschopenky.

24. 4. 2024

Upozornění na odstávku systému v produkčním prostředí od úterý 23. 4. 2024 21:00 do středy 24. 4. 2024 4:00

Oznamujeme, že od úterý 23. 4. 2024 21:00 do středy 24. 4. 2024 4:00 z důvodu technické údržby dojde k odstávce ePortálu ČSSZ a rozhraní APEP. ePodání nebude možné ze mzdových systémů zasílat přes kanál APEP. Nebudou vraceny odpovědi na DZDPN ani zasílány notifikace k eNeschopenkám.

Děkujeme za pochopení.

10. 4. 2024

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání