ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na odstávku systému 27.1.2022

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání ve čtvrtek 27.1.2022 od 16:00 hod do cca 20:00 hod částečně odstaven. Po dobu odstávky bude nedostupná služba APEP(VREP). Nebude možné podat e-Podání ani vyzvednout odpověď (protokol o zpracování) ani využít služby DZDPN. Po dobu odstávky nebudou ani vypravovány datové zprávy do datových schránek a bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení

13. 1. 2022

Upozornění na odstávku systému

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání od pátku 10. 12. 2021 cca 15 hod do neděle 12. 12. 2021 cca 16 hod částečně odstaven. Po dobu této odstávky nebudou zaslaná e-Podání DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování.

Po náběhu celého systému budou zaslaná e-Podání postupně zpracována.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

9. 12. 2021

Nové ONZ 2022 od 1.4.2022

Oznamujeme, že na webu ČSSZ byly zveřejněny informace k nové službě e-Podání ONZ 2022 platné od 1.4.2022 a realizované v souvislosti ze změnou zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

Příjem stávající služby ONZ 2009 bude pro oznámení/změny vztahující se k datu 1.4.2022 a pozdějšímu ukončen.

Upozorňujeme, že u ONZ 2022 bude nasazena validace vůči XSD schématu. To znamená, že nebude možné datovou větu zaslat s prázdnými nepovinnými elementy.

Nasazení do testovacího prostředí bude realizováno do Vánoc.

Do produkčního prostředí proběhne nasazení k 1.4.2022.

26. 11. 2021

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)