ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ


Interaktivní tiskopisy slouží pro pověřování jiných subjektů k zasílání e - Podání ČSSZ, předepsaných či doporučených tiskopisů nemocenského a důchodového pojištění a k využívání služeb ePortálu ČSSZ (souhrnně eSlužby ČSSZ). Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů se zasílají na místně příslušnou OSSZ (PSSZ/MSSZ Brno) buď prostřednictvím datové schránky, nebo s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny, nebo oprávněným podávajícím přihlášeným přes NIA .

 

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

 

Tiskopis umožňuje fyzické osobě nebo OSVČ pověřit jinou fyzickou osobu k elektronickým službám ČSSZ (služby e - Podání pro OSVČ, ostatní tiskopisy pro OSVČ, služby ePortálu pro OSVČ, tiskopisy pro FO, služby ePortálu pro FO).

 

Povinné vstupní údaje pověřující FO/OSVČ:

Povinné vstupní údaje pověřené FO:

 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol (jen u OSVČ)
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • rozsah pověření

 

 

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Tiskopis umožňuje fyzické osobě nebo OSVČ pověřit právnickou osobu k elektronickým službám ČSSZ (služby e-Podání pro OSVČ, ostatní tiskopisy pro OSVČ, služby ePortálu pro OSVČ, tiskopisy pro FO).

 

Povinné vstupní údaje pověřující FO/OSVČ:

Povinné vstupní údaje pověřené PO:

 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol (jen u OSVČ)
 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • rozsah pověření

 

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Tiskopis umožňuje zaměstnavateli pověřit fyzickou osobu k elektronickým službám ČSSZ (služby 
e-Podání, ostatní tiskopisy, služby ePortálu pro zaměstnavatele).

 

Povinné vstupní údaje pověřující PO:

Povinné vstupní údaje pověřující FO:

Povinné vstupní údaje pověřené FO:

 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal      
 • variabilní symbol
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol
 • příjmení
 • jméno
 • jméno rodné číslo
 • rozsah pověření

 

 

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Tiskopis umožňuje zaměstnavateli pověřit právnickou osobu k elektronickým službám ČSSZ (služby 
e-Podání, ostatní tiskopisy, služby ePortálu pro zaměstnavatele).

Povinné vstupní údaje pověřující PO:

Povinné vstupní údaje pověřující FO:

Povinné vstupní údaje pověřené PO:

 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • variabilní symbol
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol
 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • rozsah pověření

 

 

Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Tiskopis umožňuje zaměstnavateli pověřit své zaměstnance k elektronickým službám ČSSZ (služby 
e-Podání, ostatní tiskopisy, služby ePortálu pro zaměstnavatele).

Povinné vstupní údaje pověřující PO:

Povinné vstupní údaje pověřující FO:

Povinné vstupní údaje pověřeného zaměstnance:

 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • variabilní symbol
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • rozsah pověření
 • lze zadat údaje o certifikátu pro elektronický podpis pro službu e-Podání ČSSZ

Po přihlášení k ePortálu jsou klientům výše uvedené tiskopisy k dispozici také ve formě služeb ePortálu ČSSZ. Po využití některé ze služeb jsou nadefinovaná pověření automaticky propsána do systému ČSSZ (předpokladem je uvedení správných identifikačních údajů pověřených fyzických nebo právnických osob).

 

 

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Tiskopis umožňuje fyzické nebo právnické osobě oznámit ČSSZ/OSSZ, že byla jiným subjektem pověřena k elektronickým službám vůči ČSSZ. Zároveň může pověřená osoba (zaměstnavatel) určit své zaměstnance, kteří budou v rámci pověření činit vybrané elektronické úkony.

Interaktivní tiskopis  je k dispozici i pro nepřihlášené klienty ePortálu ČSSZ. K ručnímu vyplnění je k dispozici ve formátu PDF.

Povinné vstupní údaje pověřené PO:

Povinné vstupní údaje pověřené FO:

Povinné vstupní údaje pověřujícího zaměstnavatele PO:

Povinné vstupní údaje pověřujícího zaměstnavatele FO/OSVČ:

 • název
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • variabilní symbol
  (VS je nepovinný, po jeho vyplnění je umožněno určit zaměstnance, připojit údaje o certifikátu pro službu e - PodáníČSSZ)
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol
  (VS je nepovinný, po jeho vyplnění je umožněno určit zaměstnance, připojit údaje o jeho certifikátu pro službu e - Podání ČSSZ)
 • identifikační číslo (IČ)
 • stát, který IČ vydal
 • variabilní symbol
 • rozsah pověření
  (služby e - PodáníČSSZ, ostatní tiskopisy, služby ePortálu pro zaměstnavatele)
 • příjmení
 • jméno
 • rodné číslo
 • variabilní symbol
 • rozsah pověření
  (služby e - Podání ČSSZ, ostatní tiskopisy, služby ePortálu pro zaměstnavatele nebo OSVČ)