ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Statistiky


Česká správa sociálního zabezpečení vede statistiky z oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění. Pravidelně je zpracovává a na jejich základě například už řadu let vydává Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění. Informace z dalších oblastí - nemocenského či výběru pojistného - jsou rovněž součástí již tradičních Zpráv o činnosti ČSSZ.  

Výběr pojistného na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.