ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro média


Komunikaci s novináři a médii ohledně témat, týkajících se činnosti jak ústředí ČSSZ, tak jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení, zajišťuje oddělení vnitřních a vnějších vztahů (e-mail: kom(a)cssz.cz) prostřednictvím tiskové mluvčí ČSSZ.

Kontakt:

Ing. Jana Buraňová
ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí
 
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 257 063 044
e-mail: jana.buranova(a)cssz.cz

www.cssz.cz