ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro média


Komunikaci s novináři a médii ohledně témat, týkajících se činnosti jak ústředí ČSSZ, tak jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení, zajišťuje oddělení komunikace ČSSZ. 

Kontaktní e-mail: kom(a)cssz.cz