ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Notifikace eNeschopenky pro zaměstnavatele


Zaměstnavatel si může zažádat o zasílání informací o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců do datové schránky nebo na e-mail. Lze tak učinit pomocí formuláře Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců nebo pomocí služby ePortálu ČSSZ Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.

Notifikace do datové schránky

Zaměstnavateli, který si zažádá o zasílání notifikací k eNeschopence do datové schránky, budou doručovány datové zprávy dvojího typu:
Typ Oznam – je notifikace zaslaná ihned po obdržení 1. Dílu eNeschopenky od lékaře, ještě před kontrolami na ČSSZ. Notifikace slouží pro prvotní informování zaměstnavatele, že jeho zaměstnanec je v pracovní neschopnosti.
Typ Info – jsou informace zaslané po zpracování 1. Dílu neschopenky i dalších podání a slouží pro zpracování docházkových a mzdových podkladů.

Od 28. 2. 2020 byly přidány nové informační zprávy typu Info o změnách, kdy lékař opravným podáním změnil začátek nebo konec pracovní neschopnosti, a stornování neschopenek. Dále do předmětu zprávy byl doplněn VS zaměstnavatele a přílohy datové zprávy již mají unikátní jméno.

Od března 2021 bude v souvislosti se zákonem 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě sdělována prostřednictvím poznámky v notifikaci informace o tom, zda je zaměstnanec v izolaci z důvodu covid-19. Konkrétně bude za profesi doplněn středník s textem „izolace“ (např. Profese: úředník; izolace).
Dále také pokud dojde u neschopenky ke změně diagnózy, která prakticky znamená, že je zaměstnanec v izolaci z důvodu covid-19 (nebo naopak už není), dojde také k vygenerování změnové notifikace, která bude mít v poznámce informaci o izolaci (nebo naopak už mít nebude).

Vlastnosti zprávy

 • Jedna datová zpráva obsahuje 1 informaci o dočasné pracovní neschopnosti 1 pojištěnce
 • Předmět datové zprávy (dmAnnotation):
  • 1. díl DPN:
   ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam [VS1234567890]
   ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo [VS1234567890]
  • 3. díl DPN:
   ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo [VS1234567890]
  • Potvrzení o trvání DPN [VS1234567890]
   ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo [VS1234567890]
  • Změna v DPN
   ČSSZ eNeschopenka-ZmenaDpnInfo [VS1234567890]
  • Storno DPN
   ČSSZ eNeschopenka-StornoDpnInfo [VS1234567890]
    
 • Každá datová zpráva obsahuje 2 přílohy: XML pro automatické načítání, PDF pro tisk
 • Od 28.2.2020 mají přílohy unikátní jméno, které se skládá z typu notifikace a identifikátoru notifikace (např. VznikDpnInfo_1014.xml a VznikDpnInfo_1014.pdf)
 • •    Notifikace 1. Dílu neschopenky generované od 13. 3. 2020 obsahují v poli poznámka nově údaj o profesi.
 • Podrobně jsou přílohy xml a jejich příklady zasílané od 28. 2. 2020 popsány ve společné dokumentaci i pro e-podání DZDPN20-V2 aktualizované od března 2021
 • Upozorňujeme, že u DPN trvajících po skončení pojistného vztahu (zaměstnání) je do pole „DPN do“ doplňováno datum, ke kterému byl pojistný vztah (zaměstnání) ukončen. Platí to i pro DPN vzniklé před 1. 1. 2020. Důvodem je to, že po skončení zaměstnání může ČSSZ zaměstnavateli dle § 116 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, sdělovat údaje pouze v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání, pro které byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným (a nejdéle 3 roky od ukončení DPN).

Notifikace na e-mail

Zaměstnavatel, který zažádá o zasílání notifikací na e-mailovou adresu, obdrží pouze sdělení, že došlo k nějaké změně v pracovní neschopnosti zaměstnance a informace jsou k nahlédnutí / ke stažení prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ. E-mailové notifikace budou chodit vždy až po zpracování na OSSZ.