ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Speciální e - Podání DZDPN eNeschopenky


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby. Pro automatické zpracování je určeno buď doručování xml souboru do datové schránky (jen na vyžádání zaměstnavatele) nebo prostřednictvím speciálního e - Podání DZDPN (Data zaměstnavatelů o dočasných pracovních neschopnostech), které bude v odpovědi kromě protokolu vracet i data o pracovních neschopnostech zaměstnanců.

Definice DZDPN20-V2 (aktualizace od března 2021)

V únoru  2020 byly významně rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele o DPN zaměstnanců formou nového podání DZDPN-V2.

V notifikacích vytvořených od 1. 3. 2020 se plní i pole poznámka údajem o profesi. V notifikacích od března 2021 bude v souvislosti se zákonem 121/2021 Sb. prostřednictvím poznámky v notifikaci sdělována i informace o tom, zda je zaměstnanec v izolaci.
Konkrétně bude za profesi doplněn středník s textem „izolace“:
<Poznamka>Profese: úředník; izolace</Poznamka>
Protože tato informace má být poskytována i zpětně k notifikacím, které již byly vygenerovány a odeslány od 1.3.2021, dojde k vygenerování notifikace ZmenaDpnInfo, která nebude mít vyznačeny žádné změny atributů, ale bude patřičně rozšířena poznámka o informaci s izolací. 
Dále také pokud dojde u neschopenky ke změně diagnózy, která prakticky znamená, že je zaměstnanec v izolaci (nebo naopak už není), dojde také k vygenerování změnové notifikace (ZmenaDpnInfo), která bude mít v poznámce informaci o izolaci (nebo naopak už mít nebude). Současně tato notifikace nemusí mít vyznačenou žádnou změnu atributů (pokud se nemění i jiný údaj), protože XSD nedovoluje element Poznamka označit jako změnový atribut.
Z tohoto důvodu byly rozšířeny XML příklady. API služby se nemění.

Definice DZDPN20

Verze služby platná od 1. 1. 2020 a bude poskytována jen do 30. 6. 2020.   Tato verze neposkytuje data o změnách, stornech a profesi v DPN, doporučujeme proto přechod na verzi 2.

Další informace ke službě DZDPN

Služba e-podání DZDPN slouží pro aktualizaci dat (stahování přírůstků zpracovaných dokladů) o pracovních neschopnostech zaměstnanců do mzdového/personálního systému zaměstnavatele. Přírůstky je nutné skládat k vytvoření aktuální informace o DPN zaměstnance. Dotaz na zadané období vrací stále stejná data. Zadané období se vztahuje k datu vygenerování notifikace po zpracování podání v informačním systému ČSSZ, nevztahuje se tedy k době trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (Neschopen Od a Neschopen Do). Služba poskytuje informace o DPN, které vznikly po 1.1.2020, nejdéle ovšem 3 měsíce zpětně (např. v listopadu 2020 jsou poskytovány údaje o notifikacích vygenerovaných v srpnu, září, říjnu a listopadu 2020). Omezení intervalu na 31 dní je především z důvodu omezení velikosti souboru předávaných dat.

Služba poskytuje údaje o zpracovaných podáních k dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pouze v době trvání zaměstnání (§ 116 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

e-Podání DZDPN vyžaduje 3 certifikáty

  • kvalifikovaného podpisového certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou (stejně jako pro ostatní e-podání – nutné zaslat pověřovací formulář (viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) na konkrétní osobu na místně příslušnou OSSZ, která certifikát zaeviduje, nebo spustit službu pro pověření na ePortále (viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele));
  • šifrovacího certifikátu ČSSZ DIS.CSSZ.xxxx (jeho veřejnou část včetně kořenového a podřízeného certifikátu), který naleznete na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni;
  • zaslání veřejné části dalšího komerčního šifrovacího nepodpisového certifikátu splňujícího minimální požadavky NÚKIB, kterým budou data odpovědi ČSSZ zašifrována (z důvodu předávání osobních dat klientů). Privátní část pro rozšifrování je nutno instalovat do systému zaměstnavatele, aby mohli tato data zaměstnavatelé u sebe rozšifrovat.

Testování

Žádost o registraci Vašeho testovacího podpisového certifikátu se sériovým číslem tohoto certifikátu a názvem vystavitele certifikátu zasílejte na adresu podpora.eneschopenka@cssz.cz. Testuje se na VS 1182114205 a od 20.5.2020 i na VS 1157456789 (XLSX 8,86 kB) pro které jsou simulovány odpovědi. Více viz dokumentace.