ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice NEMPRI, HZUPN, ZZVDPN


Definice NEMPRI pro rok 2020

 

Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti HZUPN20

 

Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti ZZVDPN20

 

Definice NEMPRI pro rok 2018

Změny formuláře a kontrol proti službě NEMPRI17 v souvislosti se zavedením nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné se týkají:

Definice NEMPRI pro rok 2017

Změny formuláře a kontrol proti službě NEMPRI16 se týkají:

  1. Doplnění číselníku druhu dávek o novou dávku otcovské poporodní péče (OPP), jejíž název je ve formuláři zkrácen na „otcovská“.
  2. V bodě a) „V den vzniku sociální události (týká se jen nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství) zaměstnanec pracoval…“ je v závorce doplněna „otcovské“.
  3. V poučení: „Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). …“ – je v závorce doplněno „a žádostí o otcovskou“.
  4. Logickou kontrolu údajů datové věty e - Podání NEMPRI16 v3.0 bod č. 4: „Pro dávky PPM a VPM se číslo potvrzení nevyplňuje (kontroluje se, že není vyplněno)“ – platí i pro otcovskou;
  5. Ve formuláři NEMPRI16 v3.0 je upraven bod f), na následující znění:
    • „V době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče) _má _nemá zaměstnanec pracovní volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené od _ do _“ – přičemž defaultní hodnota je „nemá“.
    • Zároveň musí být nová logická kontrola ve znění: „ Pole od-do je povinné, pokud logická hodnota Pracovní volno bez náhrady příjmu v době vzniku DPN = A. Pokud logická hodnota Pracovní volno bez náhrady příjmu v době vzniku DPN = N, pak pole od-do nesmí být vyplněno.“ 
  6. Pod „Prohlášení“ je doplněno pole pro vložení e-mailové adresy kontaktního pracovníka zaměstnavatele.