ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Povinné informace


Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Název

ČR – Česká správa sociálního zabezpečení

2. Důvod a způsob založení

Základní informace

3. Organizační struktura

Organizační struktura - ústředí ČSSZ, OSSZ/PSSZ/MSSZ

4. Kontaktní spojení

Kontakty

- call centra

- ústředí a regionální pracoviště ČSSZ

- okresní pracoviště

- www.cssz.cz

5. Případné platby lze poukázat

Ústředí: ČNB, pobočka Praha, číslo účtu: 10006 – 127001/0710

Jednotlivá pracoviště: viz kontakty

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

00006963

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00006963

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet - viz Výroční zprávy

9. Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

11. Opravné prostředky

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

12. Formuláře

Žádosti o informace nejsou zformalizované, je třeba postupovat podle Zásad pro vyřizování žádostí o informace.

Tiskopisy pro jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Životní situace ČSSZ

Informační materiály ČSSZ

14. Předpisy

Právní normy

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací