ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Přehled smluv

Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou


Smluvní stát
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje)
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje)

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Albánii, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Austrálii, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bělorusku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bosně a Hercegovině, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, porodné, pohřebné
smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Bulharska

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Černé Hoře, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, pohřebné
smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Francie

důchody, zdravotní péče pro důchodce
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chile, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chorvatsku, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Indii, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky
smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Izraele

důchody
na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo Japonsku, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Kanadě, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Koreji, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo na Kypru, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Litvě, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Lucembursku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky, sociální péče
smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Maďarska

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti
Všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Makedonii, bez ohledu na občanství

důchody
na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Moldavsku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky)
na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Německu, bez ohledu na občanství

smlouva zajišťuje pouze export následujících dávek na území druhého smluvního státu: dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody a rodinné dávky
smlouva se vztahuje na všechny poživatele dávek nebo na jejich rodinné příslušníky, pokud bydlí nebo se zdržují na území ČR nebo Nizozemí, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné
úmluva se vztahuje pouze na občany ČR a Polska

důchody
dohoda se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Quebeku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rakousku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, další dávky(porodné, pohřebné, přídavek na dítě)
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rumunsku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství, důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, přídavky na děti
pouze na občany ČR a Ruska

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné
univerzální rozsah; dávky v nezaměstnanosti - pouze pro občany ČR a SR

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Slovinsku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné
smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Srbsku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání (peněžité dávky a zdravotní péče), dávky v nezaměstnanosti, rodinné přídavky pro nezaopatřené děti
smlouva se vztahuje na občany ČR a Španělska

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky)
smlouva se obecně vztahuje pouze na občany ČR a Švýcarska; pokud jde o dávky v nemoci a mateřství na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Švýcarsku, bez ohledu na občanství

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti
na občany ČR a Tuniska, kteří jsou (byli) pojištěni v ČR nebo v Tunisku, dále na uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti bydlící na území jednoho ze smluvních států, a na jejich rodinné příslušníky

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti
na občany ČR a Tuniska, kteří jsou (byli) pojištěni v ČR nebo v Tunisku, dále na uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti bydlící na území jednoho ze smluvních států, a na jejich rodinné příslušníky

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné
jen na občany ČR a Ukrajiny

USA
důchody
na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v USA bez ohledu na občanství

USA
Dohoda zajišťuje pouze export důchodů z jedné smluvní země do druhé
Dohoda se vztahuje jen na občany ČR a USA

Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou


Smluvní stát

Sbírka zákonů (Sb. m. s.)

Datum podpisu

Vstup v platnost

Prováděcí předpis ke smlouvě

Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje)

Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje)

Albánie

2/2017 Sb. m. s.

13. 10. 2015

1. 2. 2017

Správní ujednání 3/2017 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Albánii, bez ohledu na občanství

Austrálie

58/2011 Sb. m. s.

16. 9. 2009

1. 7. 2011

Správní ujednání 59/2011 Sb. m. s.

důchody

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Austrálii, bez ohledu na občanství

Bělorusko

47/2019 Sb. m. s.

14. 3. 2018

1. 10. 2019

Správní ujednání 48/2019 Sb. m. s.

důchody

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bělorusku, bez ohledu na občanství

Bosna a Hercegovina

3/1958 Sb.

22. 5. 1957

1. 12. 1957

nepublikován

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bosně a Hercegovině, bez ohledu na občanství

* Bulharsko

2/2000 Sb. m. s.

25. 11. 1998

1. 1. 2000

Správní ujednání z r.1999 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, porodné, pohřebné

smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Bulharska

Černá Hora

130/2002 Sb. m. s.

17. 1. 2002

1. 12. 2002

Správní ujednání 130/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Černé Hoře, bez ohledu na občanství

* Francie

215/1949 Sb.

12. 10. 1948

1. 7. 1949

nepublikován

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, pohřebné

smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Francie

Chile

23/2004 Sb. m. s.

7. 12. 2000

1. 3. 2004

Správní ujednání 24/2004 Sb. m. s.

důchody, zdravotní péče pro důchodce

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chile, bez ohledu na občanství

*Chorvatsko

82/2000 Sb. m. s.

22. 1. 1999

1. 7. 2000

Správní ujednání 81/2002 Sb.m.s

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chorvatsku, bez ohledu na občanství

Indie

  45/2014 Sb. m. s. 8. 6. 2010 1. 9. 2014 Správní ujednání

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Indii, bez ohledu na občanství

Izrael 73/2002 Sb. m. s. 16. 7. 2000 1. 7. 2002 Správní ujednání 16/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky

smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Izraele

Japonsko

41/2009 Sb.m.s.

21. 2. 2008

1. 6. 2009

Správní ujednání 42/2009 Sb.m.s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo Japonsku, bez ohledu na občanství

Kanada

1/2003 Sb. m. s.

24. 5. 2001

1. 1. 2003

Správní ujednání 1/2003 Sb. m. s.

důchody

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Kanadě, bez ohledu na občanství

 Korea

80/2008 Sb. m. s.

14. 12. 2007

1. 11. 2008

Správní ujednání 81/2008 Sb. m. s.

důchody

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Koreji, bez ohledu na občanství

* Kypr

106/2000 Sb. m. s.

19. 1. 1999

1. 3. 2000

Správní ujednání (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo na Kypru, bez ohledu na občanství

* Litva

136/2000 Sb. m. s.

27. 5. 1999

1. 8. 2000

nebyl sjednán

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Litvě, bez ohledu na občanství

* Lucembursko

18/2002 Sb. m. s.

17. 11. 2000

1. 3. 2002

Správní ujednání 67/2003 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Lucembursku, bez ohledu na občanství

* Maďarsko

21/1960 Sb.

30. 1. 1959

1. 12. 1959

Správní dohoda z r. 1959 (nepublikována)

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky, sociální péče

smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Maďarska

Makedonie

2/2007 Sb. m. s.

7.10.2005

1.1.2007

Správní ujednání

3/2007 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti

Všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Makedonii, bez ohledu na občanství

Moldavsko

85/2012 Sb.m.s.

29. 11. 2011

1. 10. 2012

Správní ujednání 86/2012 Sb.m.s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Moldavsku, bez ohledu na občanství

* Německo

94/2002 Sb. m. s.

27. 7. 2001

1. 9. 2002

Ujednání z 27. 7. 2001 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky)

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Německu, bez ohledu na občanství

* Nizozemí

93/2002 Sb. m. s.

30. 5. 2001

1. 9. 2002

nebyl sjednán

smlouva zajišťuje pouze export následujících dávek na území druhého smluvního státu: dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody a rodinné dávky

smlouva se vztahuje na všechny poživatele dávek nebo na jejich rodinné příslušníky, pokud bydlí nebo se zdržují na území ČR nebo Nizozemí, bez ohledu na občanství

* Polsko

261/1948 Sb.

5. 4. 1948

1. 10. 1948

Dohoda o používání Úmluvy 118/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

úmluva se vztahuje pouze na občany ČR a Polska

Québec

124/2003 Sb. m. s.

19. 2. 2002

1. 11. 2003

Správní ujednání 125/2003 Sb. m. s.

důchody

dohoda se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Quebeku, bez ohledu na občanství

* Rakousko

55/2001 Sb. m. s.

20. 7. 1999

1. 7. 2001

Správní ujednání 79/2001 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rakousku, bez ohledu na občanství

* Rumunsko

25/2004 Sb. m. s.

24. 9. 2002

1. 3. 2004

Správní ujednání 49/2005 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, další dávky(porodné, pohřebné, přídavek na dítě)

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rumunsku, bez ohledu na občanství

Rusko

  57/2014 Sb. m. s. 8. 12. 2011 1. 11. 2014 Ujednání 58/2014 Sb. m. s.
dávky v nemoci a mateřství, důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, přídavky na děti Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Ruska
* Slovensko

228/1993 Sb.

29. 10. 1992

1. 1. 1993

Správní ujednání 117/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

univerzální rozsah; dávky v nezaměstnanosti - pouze pro občany ČR a SR

* Slovinsko

1. 3. 1958 Sb.

22. 5. 1957

1. 12. 1957

nepublikován

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Slovinsku, bez ohledu na občanství

Srbsko

130/2002 Sb. m. s.

17. 1. 2002

1. 12. 2002

Správní ujednání 130/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Srbsku, bez ohledu na občanství

* Španělsko

52/2004 Sb. m. s.

13. 5. 2002

1. 5. 2004

Správní ujednání 53/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání (peněžité dávky a zdravotní péče), dávky v nezaměstnanosti, rodinné přídavky pro nezaopatřené děti

smlouva se vztahuje na občany ČR a Španělska

* Švýcarsko

267/1997 Sb.

10. 6. 1996

1. 11. 1997

Správní ujednání z 20. 10. 1997 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky)

smlouva se obecně vztahuje pouze na občany ČR a Švýcarska; pokud jde o dávky v nemoci a mateřství na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Švýcarsku, bez ohledu na občanství

Tunisko

9/2018 Sb. m. s.

20. 11. 2015

1. 12. 2017

Správní ujednání 10/2018 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti

Smlouva se vztahuje na občany ČR a Tuniska, kteří jsou (byli) pojištěni v ČR nebo v Tunisku, dále na uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti bydlící na území jednoho ze smluvních států, a na jejich rodinné příslušníky

Turecko

135/2004 Sb. m. s.

2. 10. 2003

1. 1. 2005

Správní ujednání 136/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání (peněžité dávky a zdravotní péče), dávky v nezaměstnanosti, pohřebné, přídavky na děti

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo Turecku, bez ohledu na občanství

Ukrajina

29/2003 Sb. m. s.

4. 7. 2001

1. 4. 2003

Správní ujednání 96/2003 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

smlouva se vztahuje jen na občany ČR a Ukrajiny

USA**

nepublikována

12. 7. 1968

12. 7. 1968

nebyl sjednán

Dohoda zajišťuje pouze export důchodů z jedné smluvní země do druhé

Dohoda se vztahuje jen na občany ČR a USA

USA

85/2008 Sb. m. s.

7. 9. 2007

1. 1. 2009

Správní ujednání
86/2008 Sb. m. s.

důchody

smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v USA bez ohledu na občanství

* Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).

** Tato mezivládní dohoda sice pro ČR ztratila význam, ale oba státy jsou jí stále vázány.

 

Poznámka: K bilaterálním smlouvám se obvykle sjednávají prováděcí předpisy (Správní ujednání, Protokol, Administrativní dohoda), které nebyly vždy publikovány ve Sbírce zákonů popř. Sbírce mezinárodních smluv.

Úplné znění textů většiny mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a prováděcích předpisů (Správních ujednání) najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.