ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Přehled smluv

Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou


Smluvní stát
Sbírka zákonů (Sb. m. s.)
Datum podpisu

Vstup v platnost
Prováděcí předpis ke smlouvě

Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje)

Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje)

2/2017 Sb. m. s.
13. 10. 2015

1. 2. 2017
Správní ujednání 3/2017 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Albánii, bez ohledu na občanství

58/2011 Sb. m. s.
16. 9. 2009

1. 7. 2011
Správní ujednání 59/2011 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Austrálii, bez ohledu na občanství

47/2019 Sb. m. s.
14. 3. 2018

1. 10. 2019
Správní ujednání 48/2019 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bělorusku, bez ohledu na občanství

12/2023 Sb. m. s.
18. 5. 2021

1. 3. 2023
Správní ujednání 13/2023 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti

Úmluva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bosně a Hercegovině, bez ohledu na občanství

2/2000 Sb. m. s.
25. 11. 1998

1. 1. 2000
Správní ujednání z r. 1999 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, porodné, pohřebné

Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Bulharska

130/2002 Sb. m. s.
17. 1. 2002

1. 12. 2002
Správní ujednání 130/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Černé Hoře, bez ohledu na občanství

Francie
215/1949 Sb.
12. 10. 1948

1. 7. 1949
nepublikován

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, pohřebné

Úmluva se vztahuje pouze na občany ČR a Francie

23/2004 Sb. m. s.
7. 12. 2000

1. 3. 2004
Správní ujednání 24/2004 Sb. m. s.

důchody, zdravotní péče pro důchodce

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chile, bez ohledu na občanství

82/2000 Sb. m. s.
22. 1. 1999

1. 7. 2000
Správní ujednání 81/2002 Sb. m. s

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Chorvatsku, bez ohledu na občanství

45/2014 Sb. m. s.
8. 6. 2010

1. 9. 2014
Správní ujednání 46/2014 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Indii, bez ohledu na občanství

73/2002 Sb. m. s.
16. 7. 2000

1. 7. 2002
Správní ujednání 16/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky

Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Izraele

41/2009 Sb. m. s.
21. 2. 2008

1. 6. 2009
Správní ujednání 42/2009 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo Japonsku, bez ohledu na občanství

1/2003 Sb. m. s.
24. 5. 2001

1. 1. 2003
Správní ujednání 1/2003 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Kanadě, bez ohledu na občanství

80/2008 Sb. m. s.
14. 12. 2007

1. 11. 2008
Správní ujednání 81/2008 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Koreji, bez ohledu na občanství

Kypr
106/2000 Sb. m. s.
19. 1. 1999

1. 3. 2000
Správní ujednání (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo na Kypru, bez ohledu na občanství

Litva
136/2000 Sb. m. s.
27. 5. 1999

1. 8. 2000
nebyl sjednán

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Litvě, bez ohledu na občanství

18/2002 Sb. m. s.
17. 11. 2000

1. 3. 2002
Správní ujednání 67/2003 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Lucembursku, bez ohledu na občanství

21/1960 Sb.
30. 1. 1959

1. 12. 1959
Správní dohoda z r. 1959 (nepublikována)

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky, sociální péče

Úmluva se vztahuje pouze na občany ČR a Maďarska

2/2007 Sb. m. s.
7. 10. 2005

1. 1. 2007
Správní ujednání 3/2007 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Makedonii, bez ohledu na občanství

85/2012 Sb. m. s.
29. 11. 2011

1. 10. 2012
Správní ujednání 86/2012 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Moldavsku, bez ohledu na občanství

10/2023 Sb. m. s.
10. 5. 2019

1. 3. 2023
Správní ujednání 11/2023 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Mongolsku, bez ohledu na občanství

94/2002 Sb. m. s.
27. 7. 2001

1. 9. 2002
Ujednání z 27. 7. 2001 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky)

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které byly pojištěny v ČR nebo v Německu, bez ohledu na občanství

93/2002 Sb. m. s.
30. 5. 2001

1. 9. 2002
nebyl sjednán

Smlouva zajišťuje pouze export následujících dávek na území druhého smluvního státu: dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody a rodinné dávky

Smlouva se vztahuje na všechny poživatele dávek nebo na jejich rodinné příslušníky, pokud bydlí nebo se zdržují na území ČR nebo Nizozemí, bez ohledu na občanství

Polsko
261/1948 Sb.
5. 4. 1948

1. 10. 1948
Dohoda o používání Úmluvy 118/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

Úmluva se vztahuje pouze na občany ČR a Polska

124/2003 Sb. m. s.
19. 2. 2002

1. 11. 2003
Správní ujednání 125/2003 Sb. m. s.

důchody

Dohoda se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Québeku, bez ohledu na občanství

55/2001 Sb. m. s.
20. 7. 1999

1. 7. 2001
Správní ujednání 79/2001 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rakousku, bez ohledu na občanství

25/2004 Sb. m. s.
24. 9. 2002

1. 3. 2004
Správní ujednání 49/2005 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, další dávky (porodné, pohřebné, přídavek na dítě)

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rumunsku, bez ohledu na občanství

57/2014 Sb. m. s.
8. 12. 2011

1. 11. 2014
Ujednání 58/2014 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství, důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, přídavky na děti

Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Ruska

228/1993 Sb.
29. 10. 1992

1. 1. 1993
Správní ujednání 117/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, pohřebné

Smlouva má univerzální rozsah; pokud jde o dávky v nezaměstnanosti. Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a SR

3/1958 Sb.
22. 5. 1957

1. 12. 1957
nepublikován

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti

Úmluva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Slovinsku, bez ohledu na občanství

130/2002 Sb. m. s.
17. 1. 2002

1. 12. 2002
Správní ujednání 130/2002 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Srbsku, bez ohledu na občanství

20/2020 Sb. m. s.
25. 3. 2010

1. 6. 2020
Správní ujednání 21/2020 Sb. m. s.

důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Sýrii, bez ohledu na občanství

52/2004 Sb. m. s.
13. 5. 2002

1. 5. 2004
Správní ujednání 53/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání (peněžité dávky a zdravotní péče), dávky v nezaměstnanosti, rodinné přídavky pro nezaopatřené děti

Smlouva se vztahuje na občany ČR a Španělska

267/1997 Sb.
10. 6. 1996

1. 11. 1997
Správní ujednání z 20. 10. 1997 (nepublikováno)

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky)

Smlouva se obecně vztahuje pouze na občany ČR a Švýcarska; pokud jde o dávky v nemoci a mateřství. Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Švýcarsku, bez ohledu na občanství

9/2018 Sb. m. s.
20. 11. 2015

1. 12. 2017
Správní ujednání 10/2018 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti

Smlouva se vztahuje na občany ČR a Tuniska, kteří jsou (byli) pojištěni v ČR nebo v Tunisku, dále na uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti bydlící na území jednoho ze smluvních států, a na jejich rodinné příslušníky

135/2004 Sb. m. s.
2. 10. 2003

1. 1. 2005
Správní ujednání 136/2004 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Turecku, bez ohledu na občanství

29/2003 Sb. m. s.
4. 7. 2001

1. 4. 2003
Správní ujednání 96/2003 Sb. m. s.

dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné

Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Ukrajiny

** USA
nepublikována
12. 7. 1968

12. 7. 1968
nebyl sjednán

Dohoda zajišťuje pouze export důchodů z jednoho smluvního státu do druhého smluvního státu

Dohoda se vztahuje pouze na občany ČR a USA

USA
85/2008 Sb. m. s.
7. 9. 2007

1. 1. 2009
Správní ujednání 86/2008 Sb. m. s.

důchody

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v USA, bez ohledu na občanství

* Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení EP a Rady ES č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).

** Tato mezivládní dohoda sice pro ČR ztratila význam, ale oba státy jsou jí stále vázány.

Poznámka: K bilaterálním smlouvám se obvykle sjednávají prováděcí předpisy (Správní ujednání, Protokol, Administrativní dohoda), které nebyly vždy publikovány ve Sbírce zákonů, popř. Sbírce mezinárodních smluv.

Úplné znění textů většiny mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a prováděcích předpisů (Správních ujednání) naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/podrobny-prehled-jednotlivych-smluv.