ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Rakousko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 55/2001 Sb. m. s.
Datum podpisu 20. 7. 1999
Vstup v platnost 1. 7. 2001
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání 79/2001 Sb. m. s.
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Rakousku, bez ohledu na občanství

 

Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).