ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Québec


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 24/2003 Sb. m. s
Datum podpisu 19. 2. 2002
Vstup v platnost 1. 11. 2003
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání 125/2003 Sb. m. s
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) důchody
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) dohoda se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Quebeku, bez ohledu na občanství