ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Bulharsko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 2/2000 Sb. m. s.
Datum podpisu 25. 11. 1998
Vstup v platnost 1. 1. 2000
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání z r.1999 (nepublikováno)
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky), přídavky na děti, porodné, pohřebné
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a Bulharska

 

Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).