ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Nizozemí


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 93/2002 Sb. m. s.
Datum podpisu 30. 5. 2001
Vstup v platnost 1. 9. 2002
Prováděcí předpis ke smlouvě nebyl sjednán
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) smlouva zajišťuje pouze export následujících dávek na území druhého smluvního státu: dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody a rodinné dávky
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se vztahuje na všechny poživatele dávek nebo na jejich rodinné příslušníky, pokud bydlí nebo se zdržují na území ČR nebo Nizozemí, bez ohledu na občanství

 

Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).