ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a USA


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) nepublikována
Datum podpisu 12. 7. 1968
Vstup v platnost 12. 7. 1968
Prováděcí předpis ke smlouvě nebyl sjednán
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) Dohoda zajišťuje pouze export důchodů z jedné smluvní země do druhé
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) Dohoda se vztahuje jen na občany ČR a USA

 

Tato mezivládní dohoda sice pro ČR ztratila význam, ale oba státy jsou jí stále vázány.