ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Švýcarsko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 267/1997 Sb.
Datum podpisu 10. 6. 1996
Vstup v platnost 1. 11. 1997
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání z 20. 10. 1997 (nepublikováno)
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (jen peněžité dávky)
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se obecně vztahuje pouze na občany ČR a Švýcarska; pokud jde o dávky v nemoci a mateřství na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo ve Švýcarsku, bez ohledu na občanství

 

Smlouva s tímto státem sice neztrácí svoji platnost, ale neaplikuje se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s ES) vzhledem k tomu, že pro sociální zabezpečení osob migrujících v rámci ES platí tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004).