ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Srbsko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 130/2002 Sb. m. s.
Datum podpisu 17. 1. 2002
Vstup v platnost 1. 12. 2002
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání 130/2002 Sb. m. s.
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Srbsku, bez ohledu na občanství