ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Makedonie


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 2/2007 Sb. m. s.
Datum podpisu 7.10.2005
Vstup v platnost 1.1.2007
Prováděcí předpis ke smlouvě Správní ujednání 3/2007 Sb. m. s.
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžité dávky), přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) Všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Makedonii, bez ohledu na občanství