ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Černá Hora


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi Českou republikou a Srbskem a Černou Horou upravuje bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení č. 130/2002 Sb.m.s., vztahující se bez ohledu na občanství na všechny osoby, které byly pojištěny v České republice nebo v Srbsku a Černé Hoře. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2002.

3. června 2006 došlo k vyhlášení nezávislosti Republiky Černá Hora, která se oddělila od soustátí Srbska a Černé Hory. Uvedenou bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení budou i nadále vázány jak samostatná Republika Černá Hora, tak Srbsko, které je nástupnickým státem bývalé Svazové republiky Jugoslávie.

Po vzniku samostatné Černé Hory jsou tedy práva osob chráněna smlouvou i nadále ve stejném rozsahu. Smlouva zajišťuje rovné nakládání s občany druhého smluvního státu jako s vlastními občany, princip jediného pojištění, sčítání dob pojištění pro vznik nároku na dávku sociálního zabezpečení a výplatu dávek do druhého smluvního státu. Smlouva upravuje pravidla pro poskytování důchodů, dávek v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžitých dávek), dávek při pracovních úrazech a nemocích z povolání (zdravotní péče a peněžitých dávek), dávek v nezaměstnanosti, přídavků na děti a pohřebného.