ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výroční zprávy

ČSSZ vydává dva druhy Výročních zpráv: s informacemi o všech jejích činnostech v jednotlivých letech a Výroční zprávy věnované poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.