ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výroční zprávy

Do roku 2018 ČSSZ vydávala Výroční zprávy, které poskytovaly stručnější informace o všech jejích činnostech v jednotlivých letech. Výroční zprávy výcházely ze Zpráv o činnosti.