ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty


ČSSZ/ÚSSZ/IPZS

Volejte Call Centra CSSZ

Od 9. 10. 2023 nebude možné se dostat do Ústředí ČSSZ ze Smíchovského nádraží přes Radlickou lávku. Bouranou lávku nahradí nová linka autobusu 232. Linka bude od pondělí 9. 10. 2023 spojovat Ústředí ČSSZ (zastávka Správa sociálního zabezpečení) a zastávky Smíchovské nádraží, Lihovar a Na Knížecí.

ČSSZ/ÚSSZ/IPZS
Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
Elektronická adresa podatelny posta(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 49kaiq3
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

     

Více informací o přístupnosti budovy.

 

Oficiální podání týkající se důchodů můžete učinit prostřednictvím podatelny ústředí ČSSZ. Podatelny pro další oblasti sociálního zabezpečení mají i všechna ostatní pracoviště, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště

Vážení klienti,
uplynulo více než 90 dnů od sepsání Vaší žádosti o důchod a dosud jste neobdrželi rozhodnutí o přiznání dávky? Nedaří se vám dovolat na Call centrum či na okresní správu sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednoduchý formulář, stav zpracování dávky prověříme a budeme Vás kontaktovat. Kontaktní formulář naleznete na našem webu v sekci Služby pro vás.

Kontakt na osoby v případě dotazů k řízení žádosti o důchod

jméno název oddělení kontakt specifikace odd. smluvní státy
Ing. David Bodor oddělení zpracování dávek s mezinárodním prvkem II 257 063 038, David.Bodor(zavináč)cssz.cz Slovensko
 
 
Mgr. Jitka Fryčová oddělení zpracování dávek s mezinárodním prvkem III 257 062 459, Jitka.Frycova(zavináč)cssz.cz Německo  
Bc. Marie Staňková oddělení zpracování dávek s mezinárodním prvkem IV 257 062 328, Marie.Stankova(zavináč)cssz.cz Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rumunsko, Řecko, Švédsko Bělorusko, Moldávie, Ruská federace, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina
Ing. Petra Friml oddělení zpracování dávek s mezinárodním prvkem V 257 063 320, Petra.Friml(zavináč)cssz.cz Belgie, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Velká Británie, evropští úředníci, mezinárodní organizace Chile, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Quebeck, USA
Hana Havelcová oddělení zpracování dávek s mezinárodním prvkem VI 257 062 030, Hana.Havelcova(zavináč)cssz.cz Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Island, Irsko, Maďarsko, Norsko, Mongolsko Austrálie, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina,Indie, Makedonie, Srbsko
Mgr. Radmila Dohnalová oddělení dávkové I 257 062 300, Radmila.Dohnalova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle data
narození (1. - 4;26.)
 
Ing. Marie Nováková oddělení dávkové II 257 062 326, 723 236 413, Marie.Novakova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (5. - 8.)
 
Ing. Pavla Herejková oddělení dávkové III 257 062 335, Pavla.Herejkova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (9. - 12.)
 
Ing. Hana Burešová oddělení dávkové IV 257 062 408, Hana.Buresova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (13. - 16.)
 
Bc. Zdeňka Haunerová oddělení dávkové V 257 062 325, Zdenka.Haunerova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (17. - 20.)
 
Mgr. Lucie Kopetzká oddělení dávkové VI 257 062 332, Lucie.Kopetzka(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (21. - 25.)
 
Ing. Martin Houdek oddělení dávkové X 257 062 060, Martin.Houdek(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (27. - 31.)
 
Helena Choutková oddělení dodatečného vyúčtování I. 257 063 645, Helena.Choutkova(zavináč)cssz.cz vyúčtování důchodů dle data
narození 1-15
 
Zuzana Prokopová oddělení dodatečného vyúčtování II. 257 062 559, Zuzana.Prokopova(zavináč)cssz.cz vyúčtování důchodů dle data
narození 16-31
 
Mgr. Miroslava Víznerová oddělení zvláštních druhů poukazů 257 063 617, Miroslava.Viznerova(zavináč)cssz.cz výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb  
Bc. Lenka Vejdělková oddělení výplat do zahraničí 257 063 041, Lenka.Vejdelkova(zavináč)cssz.cz výplaty důchodů do zahraničí  
Ing. Anna Blujová oddělení exekučních srážek I. 257 063 549, 775 861 919, Anna.Blujova(zavináč)cssz.cz zpracování dle data
narození 1-15
 
Mgr. Ludmila Machková, LLM. oddělení exekučních srážek II. 257 063 537, 771 127 691, Ludmila.Machkova(zavináč)cssz.cz zpracování dle data
narození 16-31
 

Kontakty na vedení

Mgr. František Boháček ústřední ředitel +420 950 181 000, +420 770 145 267, Frantisek.Bohacek(zavináč)cssz.cz

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem

Mgr. Jana Fuková ředitelka odbor řízení bezpečnosti a rizik +420 950 182 227, +420 257 062 366, +420 724 372 124, Jana.Fukova(zavináč)cssz.cz
Ing. Stanislava Mikulášková ředitelka odbor personální +420 257 062 971, +420 725 703 789, Stanislava.Mikulaskova(zavináč)CSSZ.cz
Ing. Markéta Dlouhá vedoucí oddělení interního auditu +420 257 062 752, +420 724 341 395, Marketa.Dlouha(zavináč)cssz.cz
JUDr. Petra Hlušičková ředitelka odbor veřejných zakázek a právní podpory +420 257 063 323, +420 778 477 269, Petra.Hlusickova(zavináč)cssz.cz
Ing. Jitka Drmolová vedoucí  oddělení komunikace +420 257 063 044, +420 771 127 711, Jitka.Drmolova(zavináč)cssz.cz
Ing. Michal Pícl ředitel odbor ekonomický +420 257 062 857, +420 724 873 494, Michal.Picl(zavináč)cssz.cz
Bc. Lenka Machainová ředitelka odbor správy účtáren +420 257 062 073, +420 608 293 243, Lenka.Machainova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Radka Poláková konzultant pověřenec pro ochranu osobních údajů +420 257 062 023, +420 724 158 455, Radka.Polakova(zavináč)cssz.cz
Ing. Ondřej Medovič systémový architekt hlavní architekt informačního systému ČSSZ +420 950 181 010, +420 778 728 900, Ondrej.Medovic(zavináč)cssz.cz

Sekce provozní

Ing. Stanislav Stehlík ředitel sekce provozní +420 257 062 669, +420 777 443 257, Stanislav.Stehlik(zavináč)cssz.cz
Ing. Mgr. Tomáš Eliáš ředitel odbor hospodářské správy +420 257 062 669, Tomas.Elias(zavináč)cssz.cz
Mgr. Martina Průchová ředitelka odbor spisové služby +420 257 062 511, +420 777 497 775, Martina.Pruchova(zavináč)cssz.cz

Sekce sociálního pojištění

Mgr. Kryštof Zrcek ředitel sekce sociálního pojištění +420 257 062 285, +420 770 145 268, Krystof.Zrcek(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jana Laumannová ředitelka odbor důchodového pojištění zaměstnanců +420 257 062 765, +420 724 024 020, Jana.Laumannova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Eva Bolcková ředitelka odbor nemocenského pojištění zaměstnanců +420 257 062 735, +420 724 963 029, Eva.Bolckova(zavináč)cssz.cz
Ing. David Marján ředitel odbor pojistného, OSVČ a kontroly +420 257 062 776, +420 778 731 763, David.Marjan(zavináč)cssz.cz
neobsazeno   Odbor rozhodování o námitkách  
Ing. Martina Hechterová ředitelka Odbor odvolací agendy

+420 606 752 747, +420 606 752 747, martina.hechterova(zavináč)cssz.cz

Sekce zpracování dávek důchodového pojištění

Ing. Lenka Vlková Šárová ředitelka sekce zpracování dávek důchodového pojištění +420 950 181 400, +420 778 981 833, Lenka.VlkovaSarova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Iveta Nováková ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění +420 257 062 377, +420 770 152 231, Iveta.Novakova(zavináč)cssz.cz
Ing. Petra Peková ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění s mezinárodním prvkem +420 257 062 113, +420 724 861 576, Petra.Pekova(zavináč)cssz.cz
Ing. Michaela Kricnerová vedoucí oddělení organizace důchodového pojištění +420 257 063 581, +420 775 862 361, Michaela.Kricnerova(zavináč)cssz.cz
Ing. Lenka Kačenková ředitelka odbor realizace výplat pojistných dávek a exekučních srážek +420 257 062 662, +420 770 152 232, Lenka.Kacenkova(zavináč)cssz.cz
Bc. Helena Harvánková DiS. ředitelka odbor dávek důchodového pojištění +420 771 296 862,+420 311 712 801, Helena.havrankova(zavináč)cssz.cz

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Michal Lhotský

ředitele sekce

sekce informačních a komunikačních technologií +420 950 181 500,  michal.lhotsky(zavináč)cssz.cz
Ing. Iva Fortelková, MBA  ředitelka odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace +420 950 182 160, +420 257 063 087, +420 725 868 465, Iva.Fortelkova(zavináč)cssz.cz
Ing. Martin Hollas ředitel odbor provozu informačních a komunikačních technologií +420 950 181 520, +420 724 085 230, Martin.Hollas(zavináč)cssz.cz
Ing. Luboš Wimmer ředitel odbor implementace aplikačního programového vybavení +420 950 182 145, +420 778 499 498, Lubos.Wimmer(zavináč)cssz.cz

Sekce pro řízení úřadu

Mgr. Ivana Žáčková ředitelka sekce pro řízení úřadu +420 257 062 069, +420 606 329 196, Ivana.Zackova(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jitka Konopásková vedoucí oddělení evropské koordinace a mezinárodních styků +420 257 062 115, +420 724 638 383, Jitka.Konopaskova(zavináč)cssz.cz
Ing. Vojtěch Tauber vedoucí oddělení strategie, organizace a systému řízení +420 257 063 643, +420 778 731 765, Vojtech.Tauber(zavináč)cssz.cz
Ing. Zuzana Josková vedoucí oddělení stížností a interní kontroly

+420257 062 256, +420775 862 019,

zuzana.joskova@cssz.cz

Ing. Pavel Slováček ředitel odbor analytický +420 257 063 374, +420 724 116 661, Pavel.Slovacek(zavináč)cssz.cz
Ing. Michaela Hendrychová ředitelka odbor správy údajové základny +420 257 062 168, +420 724 173 048, Michaela.Hendrychova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Gabriela Polívková ředitelka odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění +420 257 062 887, +420 724 861 789, Gabriela.Polivkova(zavináč)cssz.cz


 

Poskytované informace

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze. 

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ) spadajících pod příslušnou ÚSSZ podle místa trvalého bydliště.

Jak se k nám dostanete

Ústředí ČSSZ se nachází v ulici Křížová 25 v Praze 5 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete metrem linkou B, vystoupíte ve stanici metra Anděl a můžete se vydat výstupem směr Anděl nebo Na Knížecí:

 • tramvaj – linky 7 a 21 (zastávka Anděl nebo Na Knížecí, směr Radlická), vystoupíte na zastávce Křížová a budete pokračovat chůzí zhruba 300 metrů ulicí Křížová ke komplexu budov ČSSZ. (Linka 21 není během letních prázdnin v provozu.)
 • autobus – linka 231, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení
 • autobus – linka 120, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Praha.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkovat v zónách placeného stání v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Křížová, tedy přímo naproti komplexu budov ČSSZ, jedná se o oranžovou zónu placeného stání
 • ulice Na Konvářce, kde lze parkovat v obytné zóně po levé straně komunikace, jedná se o modrou zónu placeného stání

Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.

Můžete také využít placené parkoviště, které se nachází v docházkové vzdálenosti od Klientského centra ústředí ČSSZ v ulici Křížová 23, vjezd závorami směrem k Podnikové prodejně Kavalierglass.

 • Ceník:
  • bezplatný výjezd do 45 min.
  • při překročení doby: pondělí – pátek 7:00 – 17:00 (30 Kč za každou započatou hodinu), pondělí – pátek 17:00 – 7:00 (10 Kč za každou započatou hodinu).

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Ústředí ČSSZ

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení Ústředí ČSSZ

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla Ústředí ČSSZ

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Křížová 25

225 08 Praha 5

 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

 posta(zavináč)cssz.cz  

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 49kaiq3

5.

Případné platby lze poukázat

ČNB, pobočka Praha, číslo účtu: 10006 – 127001/0710

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 49kaiq3.  

11.

Předpisy

Právní normy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Adresa Veveří 7, 602 00 Brno
Telefon +420 950 197 000
Fax
Elektronická adresa podatelny posta.xb(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky pbgd4ti
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

     

Více informací o přístupnosti budovy.

 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Pavel Krejčí (PDF 126 kB) ředitel +420 950 197 001
+420 770 147 692
Pavel.Krejci(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jindřich Habada (DOCX 15 kB) ředitel odboru – Odbor sociálního pojištění +420 950 197 004
+420 778 451 232
Jindrich.Habada(zavináč)cssz.cz
JUDr. Nataša Burianová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 950 197 003
+420 771 235 908
Natasa.Burianova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Vít Tomanec pověřen zastupováním vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného +420 566 691 313
+420 777 497 805
Vit.Tomanec(zavináč)cssz.cz
Mgr. Michaela Konečná pověřená řízením – Odbor provádění exekučních srážek +420 571 810 101
Michaela.Konecna(zavináč)cssz.cz
Bc. Romana Lysoňková vedoucí oddělení – Oddělení provádění exekučních srážek I +420 950 197 044
+420 607 790 834
Romana.Lysonkova(zavináč)cssz.cz
Bc. Iva Žilinská vedoucí oddělení – Oddělení provádění exekučních srážek II +420 573 516 370
+420 607 790 891
Iva.Zilinska(zavináč)cssz.cz
Mgr. Michaela Konečná vedoucí oddělení – Oddělení provádění exekučních srážek III +420 571 810 101
Michaela.Konecna(zavináč)cssz.cz
Ing. Ilona Dočekalová (PDF 49 kB) ředitelka odboru - Odbor ekonomicko-správní +420 950 197 008
+420 603 919 312
Ilona.Docekalova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Pavlína Bendová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 950 197 005
+420 737 121 711
Pavlina.Bendova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Petra Wolfová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 950 197 006
+420 775 018 055
Petra.Wolfova2(zavináč)cssz.cz
Zdeněk Knecht vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 950 197 010
+420 723 019 234
Zdenek.Knecht(zavináč)cssz.cz
Ing. Jitka Holíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 950 197 002
+420 604 115 619
Jitka.Holikova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Jan Viskot vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 950 197 007
+420 724 638 386
Jan.Viskot(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se nachází v ulici Veveří 7, Brno a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou od zastávky Česká:

Můžete využít:

 • Tramvajové linky č. 3, 5, 6, 12 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 300 m směrem k ulici Veveří (poliklinika „Bílý dům“).
 • Trolejbusové linky 32, 34, 36 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 200 m směrem k ulici Veveří.
 • Trolejbusové linky 38 a 39 zastávka Komenského náměstí, pěší chůzí cca 300 m směrem k ulici Veveří.

Aktuální linky a jízdní řády včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování v přilehlých ulicích, kde jsou zpoplatněné modré parkovací zóny, označeny jako parkovací zóna „B“ (zelená). První hodina parkování je zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 30 Kč/hodinu.

Můžete také využít Parkovací dům ROZMARYN office&parking na ulici Kounicova 2a.

Ceník:

 • do 30 min 20 Kč
 • do 60 min 30 Kč
 • každý další započatý interval 60 min 30 Kč

Pro osoby zdravotně postižené jsou vyhrazena 2 parkovací stání ve dvorním traktu za budovou Městské správy sociálního zabezpečení Brno (vjezd z ulice Veveří).

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

+420 950 197 000

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Veveří 454/7, 602 00 Brno

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veveří 454/7, 602 00 Brno

4.3

Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4

Telefonní čísla

Kontaktní osoby

 

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Veveří 454/7, 602 00 Brno

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání u vchodu budovy.

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xb@cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: pbgd4ti

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet Rozpočet - viz Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Územní správa sociálního zabezpečení pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Veveří 454/7, 602 00 Brno nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xb@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID pbgd4ti.

11.

Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Viz Právní normy

11.2 Vydané právní předpisy  

12.

Úhrady za poskytování informací

Číslo účtu: 1001477921641/0710

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv  
13.2 Výhradní licence  

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Adresa Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
Telefon +420 485 236 111
Elektronická adresa podatelny posta.xu(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 8erd26w
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

         

Více informací o přístupnosti budovy.

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Václav Klička (PDF 48 kB) ředitel ÚSSZ se sídlem v Liberci +420 950 188 601
+420 725 838 797
Vaclav.Klicka(zavináč)cssz.cz
Ing. Andrea Stružská vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 485 236 502
+420 724 248 258
Andrea.Struzska(zavináč)cssz.cz
Mgr. Pavlína Menclová (PDF 50 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 950 188 510
+420 702 034 636
Pavlina.Menclova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Šárka Dominová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného +420 950 188 540
+420 724 038 384
Sarka.Dominova(zavináč)cssz.cz
Bc. Ivana Jakubcová vedoucí oddělení - Provádění exekučních srážek +420 417 591 419
Ivana.Jabubcova(zavináč)cssz.cz
Bc. Martina Pichertová vedoucí oddělení - Provádění exekučních srážek II +420 476 131 342
Martina.Pichertova(zavináč)cssz.cz
Ing. Lucie Slavíková vedoucí oddělení - Provádění exekučních srážek III +420 950 188 546
Lucie.Slavikova(zavináč)cssz.cz
neobsazeno vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +42
Mgr. Martina Šubrtová ředitelka odboru - Odbor ekonomicko-správní +420 485 236 620
+420 725 863 383
Martina.Subrtova(zavináč)cssz.cz
Anna Černohouzová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 485 236 602
+420 778 424 284
Anna.Cernohouzova(zavináč)cssz.cz
Bc. Zlata Vnučková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 475 314 407
+420 778 719 576
Zlata.Vnuckova(zavináč)cssz.cz
Ing. Jitka Kaššová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 485 236 516
+420 722 632 780
Jitka.Kassova(zavináč)cssz.cz
Ing. Kamil Flajšinger vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení I. +420 485 236 216
+420 724 085 232
Kamil.Flajsinger(zavináč)cssz.cz
Bc. Zuzana Betlachová vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení II. +420 950 188 550
+420 724 085 232
Zuzana.Betlachova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se nachází v ulici Frýdlantská 1399/20, 460 31 v centru Liberce – Liberec I  - Staré Město a je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete tramvajovou linkou č. 2 a č. 3 směr Lidové Sady – Horní Hanychov - zastávka Šaldovo náměstí, a můžete se vydat pěšky směrem na nám. Dr. E. Beneše –
ul. Frýdlantská cca 5 minut, nebo autobusem MHD:

 • autobus – linka č. 12 směr Pavlovice - Letná, vystoupit na zastávce nám. Dr. E. Beneše
 • autobus – linka č. 14 směr Fügnerova, vystoupit na zastávce nám. Dr. E. Beneše
 • autobus – linka č. 18 směr Fügnerova, vystoupit na zastávce nám. Dr. E. Beneše
 • autobus – linka č. 23 směr Stráž nad Nisou, vystoupit na zastávce nám. Dr. E. Beneše
 • autobus – linka č. 25 směr Broumovská, vystoupit na zastávce nám. Dr. E. Beneše

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Liberec a Jablonec nad Nisou.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v ulici Heliova, nad ZUŠ.

Můžete také využít placené parkoviště v docházkové vzdálenosti, a to konkrétně:

 • sokolovském náměstí,
 • parkoviště Vavřincův vrch,
 • parkoviště Rybářská,
 • parkoviště Stará Sokolská
 • parkoviště nad OSSZ Liberec - vjezd z náměstí Dr. E. Beneše ulicí Mariánská směrem k Pizzerii Maškovka.

Ceník parkovného:

Typ zóny:

návštěvnická

Zpoplatněno:

Po-Pá 8-18 hod., So 8-13 hod.

Sazba:

30 min. 10 Kč, 1 hodina 20 Kč, další 20 Kč

Placení:

parkovací automat, online, SMS

Parkovací karta:

Liberec

Pro držitele průkazu s TP, ZTP a ZTP/P jsou vyznačená parkovací místa zdarma v ulici Frýdlantská 1399/20, přímo u budovy OSSZ Liberec.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení ÚSSZ

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Frýdlantská 1399/20
460 01 Liberec 1

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Frýdlantská 1399/20
460 01 Liberec 1

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla ÚSSZ

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Frýdlantská 1399/20,
460 01 Liberec 1

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xu(zavináč)cssz.cz  

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 8erd26w

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese pracoviště Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xu(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8erd26w.

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

Bezhotovostním způsobem nebo hotovostním způsobem prostřednictvím nositele poštovní licence poukázkou na účet na účet číslo:

10014-77925511/0710.

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Adresa Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava
Telefon +420 596 662 111
Fax +420 596 662 474
Elektronická adresa podatelny posta.xo(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky bu8d3nf
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

       

Více informací o přístupnosti budovy.

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jana Miklasová (PDF 49 kB) ředitelka +420 596 662 601
+420 602 508 847
Jana.Miklasova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Gabriela Jízdná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 596 662 605
+420 724 864 642
Gabriela.Jizdna(zavináč)cssz.cz
Ing. Dagmar Prauzková vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 596 662 608
+420 770 181 816
Dagmar.Prauzkova(zavináč)cssz.cz
Ing. Kateřina Běhunčíková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného +420 596 662 634
+420 770 181 815
Katerina.Behuncikova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Daniel Ondrúšek ředitel odboru - Odbor provádění exekučních srážek +420 596 303 322
Daniel.Ondrusek(zavináč)cssz.cz
Mgr. Soňa Pánková vedoucí oddělení - Oddělení provádění exekučních srážek I +420 596 662 310
Sona.Pankova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Anna Gavláková vedoucí oddělení - Oddělení provádění exekučních srážek II +420 596 305 546
Anna.Gavlakova(zavináč)cssz.cz
Ing. Roman Kusyn (PDF 49 kB) ředitel odboru - Odbor ekonomicko správní +420 596 662 614
+420 724 051 355
Roman.Kusyn(zavináč)cssz.cz
Ing. Jana Celárková vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 596 662 622
Jana.Celarkova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Naděžda Ondrová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 596 662 617
+420 775 892 530
Nadezda.Ondrova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Miroslava Šturmová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 596 662 615
+420 775 443 947
Miroslava.Sturmova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Renáta Procházková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 585 708 255
renata.prochazkova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Michal Otto vedoucí oddělení - Oddělení SSAV +420 596 662 473
+420 724 864 640
Michal.Otto(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se nachází v ulici Zelená 3158/34a v Ostravě 2 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete tramvají linkou 4, 8, 12, vystoupíte ve stanici Krajský úřad.

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravní podnik města Ostravy.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost krátkodobého parkování zdarma a to konkrétně:

 • přímo před budovou ČSSZ,
 • ulice 28. října před Domem kultury města Ostravy.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1.

Název

Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa 8:00 - 17:00

14.4

Telefonní čísla

Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny


Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xo(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: bu8d3nf

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xo(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID bu8d3nf.

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

10014 – 77920761/0710

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

https://www.cssz.cz/web/cz/uhrada-za-poskytovani-informaci

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací

 


Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Adresa Lobezská 12, 303 81 Plzeň
Telefon +420 377 426 111
Fax +420 377 426 199
Elektronická adresa podatelny posta.xp(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky x4rd4te
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

       

Více informací o přístupnosti budovy.

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Jana Klímová (PDF 69 kB) ředitelka +420 377 426 217
+420 771 136 161
Jana.Klimova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Michaela Hrubá vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 377 426 209
Michaela.Hruba(zavináč)cssz.cz
Ing. Božena Nováčková (PDF 49 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 377 426 218
+420 606 774 485
Bozena.Novackova(zavináč)cssz.cz
Ing. Alena Lesová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 377 426 235
+420 608 225 631
Alena.Lesova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Štěpánka Dolejšová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 377 426 241
+420 608 225 652
Stepanka.Dolejsova(zavináč)cssz.cz
Bc. Renata Pohanková ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 377 426 219
+420 724 025 478 Renata.Pohankova(zavináč)cssz.cz
Ing. Alena Chladová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 377 426 229. Alena.Chladova2(zavináč)cssz.cz
Bc. Radka Doležalová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 377 426 203
+420 606 774 486
radka.dolezalova(zavinac)cssz.cz
Bc. Eva Hirmanová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 377 426 100
+420 724 314 894
Eva.Hirmanova(zavináč)cssz.cz
Ing. Zbyněk Pavel vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 377 426 132
+420 724 085 213
Zbynek.Pavel(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se nachází v ulici Lobezská 12 v Plzni a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete trolejbusem linkou 12 a tramvají linkou 2:

 • tramvaj – linky 2 (zastávka U Duhy směr Světovar) vystoupíte na zastávce U Duhy a můžete pokračovat jednu zastávku trolejbusem linky 12, staví v ulici Sladkovského nebo budete pokračovat chůzí zhruba 500 metrů buď ulicí Sladkovského a zahnete do Lobezské ulice doprava nebo Plzeneckou ulicí, kde odbočíte doleva do Lobezské ulice a odtud k budově ČSSZ
 • trolejbus – linka 12, vystoupíte na zastávce Petrohrad (směr Božkov) a projdete průjezdem do vnitrobloku k budově ČSSZ

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Plzeňského městského dopravního podniku.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma na parkovišti ČSSZ Plzeň, kde je ovšem počet míst omezen nebo v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Lobezská, odtud je i vjezd na parkoviště ČSSZ Plzeň,
 • ulice Plzenecká, Guldenerova, Táborská, Úslavská.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Lobezská 12
303 81 Plzeň

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lobezská 12
303 81 Plzeň

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla ČSSZ Plzeň

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Lobezská 12
303 81 Plzeň

Akceptovatelné technické nosiče dat:
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

 posta.xp(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: x4rd4te

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Lobezská 12
303 81 Plzeň

https://www.cssz.cz/web/cz/zasady-pro-vyrizovani-zadosti-o-informace

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Územní správa sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, Lobezská 12 , 303 81 Plzeň nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xp(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID x4rd4te.  

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
Adresa Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon +420 284 005 111
Fax +420 257 320 230
Elektronická adresa podatelny posta.xs(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky qebd4jz
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Kateřina Lipková (DOCX 15 kB) ředitelka a vedoucí služebního úřadu +420 284 005 501
+420 777 409 484
Katerina.Lipkova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Simona Rosenkranzová vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 284 005 505
+420 602 483 694
Simona.Rosenkranzova(zavináč)cssz.cz
Ondřej Symon vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 284 005 588
+420 724 085 203
Ondrej.Symon(zavináč)cssz.cz
Mgr. Eva Radačovská (PDF 135 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 284 005 508
+420 778 421 554
Eva.Radacovska(zavináč)cssz.cz
Ing. Květuše Svobodová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 284 005 531
Kvetuse.Svobodova(zavináč)cssz.cz
Ing. Terézia Trýbová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 284 005 675
+420 777 497 723
Terezia.Trybova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Eva Cajthamlová (PDF 134 kB) ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 284 005 507
+420 602 138 189
Eva.Cajthamlova (zavináč)cssz.cz
Jitka Fadrhonsová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 284 005 536
+420 777 497 725
Jitka.Fadrhonsova(zavináč)cssz.cz
Bc. Jaroslava Chloubová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 284 005 628
+420 770 164 283
Jaroslava.Chloubova(zavináč)cssz.cz
Jaroslav Kedaj vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 284 005 534
+420 724 580 235
Jaroslav.Kedaj(zavináč)cssz.cz
Bc. Iveta Hendrychová pověřena řízením - Odbor provádění exekučních srážek +420 284 005 684
+420 773 742 965
Iveta.Hendrychova(zavináč)cssz.cz
Janka Priečková pověřena vedením - Oddělení provádění exekučních srážek I +420 284 005 237
Janka.Prieckova(zavináč)cssz.cz
Bc. Denisa Kůtková vedoucí oddělení - Oddělení provádění exekučních srážek II +420 313 285 053
Denisa.Kutkova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj se nachází v ulici Sokolovská 855/225 v Praze 9 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete metrem linkou B, vystoupíte ve stanici metra Vysočanská a můžete se vydat výstupem směr ulice Sokolovská nebo OC Fénix – budete pokračovat chůzí přes ulici Sokolovská zhruba 190 m.

Tramvajové spojení:

Linka 14, 16 (zastávka Nádraží Vysočany) – budete pokračovat chůzí zhruba 30 m po ulici Sokolovská

Autobusové spojení:

Linka 136, 152, 177, 375 (zastávka Vysočanská) – budete pokračovat chůzí zhruba 190 m po ulici Sokolovská

Vlakové spojení:

Stanice Nádraží Vysočany – přes ulici Paříkova a Sokolovská – chůzí 350 m

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Praha.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma 3 hodiny v OC Fénix.

Můžete také využít placené parkování, které se nachází v docházkové vzdálenosti od Klientského centra v ulici Sokolovská.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xs(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: qebd4jz

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Sokolovská 855/225, Praha Vysočany 190 00 Praha 9 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.hk@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID g9rac8p.  

 

Informace o podmínkách doručování a provozu podatelny

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Institut posuzování zdravotního stavu

Institut posuzování zdravotního stavu
Adresa Slezská 839, 502 00 Hradec Králové
Telefon +420 950 188 555
Fax
Elektronická adresa podatelny posta.ipzs(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 6hyxrbe
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Přístupnost budovy

    

Více informací o přístupnosti budovy.

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
PhDr. Karolína Rumlová, MBA, MCS (PDF 203 kB) ředitelka IPZS +420 950 188 601
Karolina.Rumlova(zavinac)cssz.cz
Ing. Zdenka Kohoutová ředitelka - Odbor ekonomicko-správní IPZS +420 950 188 520
zdenka.kouhoutova(zavinac)cssz.cz
Mgr. Václav Pícl pověřen zastupováním ředitele - Sekce posuzování zdravotního stavu I +420 313 285 014
vaclav.picl(zavinac)cssz.cz
JUDr. Martin Šíp ředitel - Odbor posuzování zdravotního stavu pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj +420 377 426 152
martin.sip(zavinac)cssz.cz
Petr Ťoupal pověřen zastupováním ředitele - Odbor posuzování zdravotního stavu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj +420 257 063 080
petr.toupal(zavinac)cssz.cz
Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D. ředitelka - Odbor posuzování zdravotního stavu pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj +420 950 188 602
zdenka.balcarova(zavinac)cssz.cz
Ing. Petr Hradil ředitel - Sekce posuzování zdravotního stavu II +420 584 487 318
petr.hradi(zavinac)cssz.cz
Mgr. Alena Rajnochová ředitelka - Odbor posuzování zdravotního stavu pro Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj +420 577 041 703
alena.rajnochova(zavinac)cssz.cz
Mgr. Dana Rösnerová pověřena zastupováním ředitele - Odbor posuzování zdravotního stavu pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj +420 596 662 661
dana.rosnerova(zavinac)cssz.cz
MUDr. Jana Venclová ředitelka - Sekce metodiky a odvolací agendy LPS +420 257 062 878
jana.venclova(zavináč)cssz.cz
MUDr. Ludmila Šulcová- Hejnalová, MBA., LL.M. ředitelka - Odbor metodiky a vzdělávání LPS +420 257 062 156
Ludmila.SulcovaHejnalova2(zavináč)cssz.cz
MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D. ředitelka - Odbor pro námitkové a odvolací řízení LPS +420 585 708 260
radmila.pastorkova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Institut posuzování zdravotního stavu (IPZS) se nachází v ulici Slezská 839 v Hradci Králové (vchod je přes budovu Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové, sídlící na stejné adrese) a je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete autobusy č. 6, 12, 14, 23 a 27, vystoupíte na zastávce Pyrám, za budovou Policie ČR odbočíte doprava, kde se cca po 200 metrech nachází budova OSSZ; případně autobusy č. 5, 17 a 25, vystoupíte na zastávce Orlice park či Poliklinika 2 a půjdete směrem k budově HSC, která sousedí s OSSZ.

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Slezská, parkoviště přímo naproti a podélné stání podél komplexu budov ČSSZ,
 • ulice Jižní, kde lze parkovat na velkém parkovišti umístěném mimo komunikaci,
 • ulice Slavíčkova, kde lze parkovat podélně na vozovce.
 • Můžete také využít parkoviště v obchodním centru Orlice park, které se nachází cca 400 metrů od budovy pracoviště ČSSZ a OSSZ, parkování je zdarma.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Institut posuzování zdravotního stavu (IPZS)

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení IPZS Hradec Králové

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Slezská 839,
502 00 Hradec Králové

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Slezská 839,
502 00 Hradec Králové

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

14.4

Telefonní čísla

Kontaktní osoby

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Slezská 839, 502 00 Hradec Králové

Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xh(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 6hyxrbe

5.

Případné platby lze poukázat

10014-77920411/0710

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Institut posuzování zdravotního stavu (IPZS), Slezská 839, 502 00 Hradec Králové nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 23xd3mm.

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací

Úřední deska

Seznam příspěvků na úřední desce

Datum vyvěšení:
28. 2. 2024
Název:
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. R-1.2.2024 – 423/600 609 2059
Datum vyvěšení:
10. 7. 2024
Datum svěšení:
26. 7. 2024
Název:
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. RN-575 902 1356-315-PBE
Datum vyvěšení:
10. 7. 2024
Datum svěšení:
26. 7. 2024
Název:
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. RN-566 242 6011-315-PBE
Datum vyvěšení:
17. 7. 2024
Datum svěšení:
2. 8. 2024
Název:
Oznámení ČSSZ - č.j. -
Datum vyvěšení:
19. 7. 2024
Datum svěšení:
5. 8. 2024
Název:
Oznámení ČSSZ - č.j. 10000/5683114/24/353/SI