ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty

Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání

Ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
Elektronická adresa podatelny posta(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 49kaiq3
Úřední deska

S ohledem na krizová opatření přijatá vládou ČR dochází k úpravě níže uvedených úředních hodin (platí i pro provozní dobu podatelen a pokladen) všech pracovišť ČSSZ a OSSZ.

Aktuální provozní podmínky jednotlivých pracovišť pro veřejnost naleznete zde.

Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00 8:00 - 16:00 9:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00 8:00 - 16:00 9:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 13:00 8:00 - 12:00 9:00 - 13:00

 

Oficiální podání týkající se důchodů můžete učinit prostřednictvím podatelny ústředí ČSSZ. Podatelny pro další oblasti sociálního zabezpečení mají i všechna ostatní pracoviště, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště

Pokladna ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25 v Praze 5 neslouží pro výběr pojistného. Tato pokladna umožňuje uhradit pouze přeplatek na dávce důchodového pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení lze do výše 10 000 Kč hradit v hotovosti v pokladně místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště.  

 

Poskytované informace

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze. 

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Úřední deska