ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty

Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání

Ústředí ČSSZ

Volejte Call Centra CSSZ

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany zdraví klientů a zaměstnanců a s cílem co nejvíce snížit riziko šíření nákazy koronavirem oznamujeme, že s účinností od 28. 7. 2020 do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) při vstupu do budovy ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno. U vstupu jsou také připraveny prostředky pro desinfekci rukou.

 

Ústředí ČSSZ
Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
Elektronická adresa podatelny posta(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 49kaiq3
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna Pokladna ústředí ČSSZ
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Úterý ---- ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ---- ----
Pátek ---- ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Oficiální podání týkající se důchodů můžete učinit prostřednictvím podatelny ústředí ČSSZ. Podatelny pro další oblasti sociálního zabezpečení mají i všechna ostatní pracoviště, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště

Pokladna ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25 v Praze 5 slouží pro mimořádnou výplatu dávek důchodového pojištění. Dále je zde možnost uhradit v hotovosti přeplatek na dávce důchodového pojištění.

Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od 1. 6. 2020 možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb (ČNB).

 

Poskytované informace

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze. 

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Jak se k nám dostanete

Ústředí ČSSZ se nachází v ulici Křížová 25 v Praze 5 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete metrem linkou B, vystoupíte ve stanici metra Anděl a můžete se vydat výstupem směr Anděl nebo Na Knížecí:

 • tramvaj – linky 7 a 21 (zastávka Anděl nebo Na Knížecí, směr Radlická), vystoupíte na zastávce Křížová a budete pokračovat chůzí zhruba 300 metrů ulicí Křížová ke komplexu budov ČSSZ. (Linka 21 není během letních prázdnin v provozu.)
 • autobus – linka 231, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení
 • autobus – linka 120, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Praha.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Křížová, tedy přímo naproti komplexu budov ČSSZ,
 • ulice Na Konvářce, kde lze parkovat v obytné zóně po levé straně komunikace.

Můžete také využít placené parkoviště, které se nachází v docházkové vzdálenosti od Klientského centra ústředí ČSSZ v ulici Křížová 23, vjezd závorami směrem k Podnikové prodejně Kavalierglass.

 • Ceník:
  • bezplatný výjezd do 45 min.
  • při překročení doby: pondělí – pátek 7:00 – 17:00 (25 Kč za každou započatou hodinu), pondělí – pátek 17:00 – 7:00 (10 Kč za každou započatou hodinu).

 

Upozornění o uzavření výstupu z metra Anděl Na Knížecí od 1. listopadu

Z důvodu výměny eskalátorů a revitalizace vestibulu bude od 1. listopadu přibližně na rok uzavřen vstup a výstup ze stanice metra Anděl u autobusového terminálu Na Knížecí. Přístup do stanice metra bude pouze od křižovatky Anděl.

 • V souvislosti s uvedenou uzavírkou dochází ke změnám trasy a zastávek autobusových linek 120, 137 a 231.
 • Pro linky 120 a 231 se nástupní zastávky Na Knížecí přemisťují v autobusovém terminálu od druhé nástupní hrany k první nástupní hraně, tj. blíže k ulici Ostrovského.
 • Pro linku 137 se nástupní zastávka přesouvá do ulice Ostrovského asi 40 m za křižovatkou s ulicí Stroupežnického.
 • Pro linky 120, 137 a 231 se nově zřizují zastávky Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou s Nádražní) a Na Knížecí (v ulici Stroupežnického před křižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy).

Více informací naleznete zde: https://bit.ly/37PlKci

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Ústředí ČSSZ

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení Ústředí ČSSZ

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla Ústředí ČSSZ

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Křížová 25

225 08 Praha 5

 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

 posta(zavináč)cssz.cz  

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 49kaiq3

5.

Případné platby lze poukázat

ČNB, pobočka Praha, číslo účtu: 10006 – 127001/0710

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 49kaiq3.  

11.

Předpisy

Právní normy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací