ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty


Ústředí ČSSZ

Volejte Call Centra CSSZ

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany zdraví klientů a zaměstnanců a s cílem co nejvíce snížit riziko šíření nákazy koronavirem oznamujeme, že s účinností od 28. 7. 2020 do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) při vstupu do budovy ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno. U vstupu jsou také připraveny prostředky pro desinfekci rukou.

 

Ústředí ČSSZ
Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
Elektronická adresa podatelny posta(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 49kaiq3
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna Pokladna ústředí ČSSZ
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Úterý ---- ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ---- ----
Pátek ---- ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Oficiální podání týkající se důchodů můžete učinit prostřednictvím podatelny ústředí ČSSZ. Podatelny pro další oblasti sociálního zabezpečení mají i všechna ostatní pracoviště, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště

Pokladna ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25 v Praze 5 slouží pro mimořádnou výplatu dávek důchodového pojištění. Dále je zde možnost uhradit v hotovosti přeplatek na dávce důchodového pojištění.

Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od 1. 6. 2020 možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb (ČNB).

 

Vážení klienti,
uplynulo více než 90 dnů od sepsání Vaší žádosti o důchod a dosud jste neobdrželi rozhodnutí o přiznání dávky? Nedaří se vám dovolat na Call centrum či na okresní správu sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednoduchý formulář, stav zpracování dávky prověříme a budeme Vás kontaktovat. Kontaktní formulář naleznete na našem webu v sekci Služby pro vás.

Kontakt na osoby v případě dotazů k řízení žádosti o důchod

jméno název oddělení kontakt specifikace odd. smluvní státy
JUDr. Dáša Kliková oddělení dávkové zahraničních agend I 257 062 421, 724 174 512, Dasa.Klikova(zavináč)cssz.cz Slovensko
(den narození 1 - 15)
 
Ing. David Bodor oddělení dávkové zahraničních agend II 257 063 038, David.Bodor(zavináč)cssz.cz Slovensko
(den narození 16 - 31)
 
Mgr. Jitka Fryčová oddělení dávkové zahraničních agend III 257 062 459, Jitka.Frycova(zavináč)cssz.cz Německo  
Bc. Marie Staňková oddělení dávkové zahraničních agend IV 257 062 328, Marie.Stankova(zavináč)cssz.cz Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rumunsko, Řecko, Švédsko Bělorusko, Moldávie, Ruská federace, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina
Ing. Petra Dudová oddělení dávkové zahraničních agend V 257 063 320, Petra.Dudova(zavináč)cssz.cz Belgie, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Velká Británie, evropští úředníci, mezinárodní organizace Chile, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Quebeck, USA
Hana Havelcová oddělení dávkové zahraničních agend VI 257 062 030, Hana.Havelcova(zavináč)cssz.cz Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Island, Irsko, Maďarsko, Norsko Austrálie, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina,Indie, Makedonie, Srbsko
Mgr. Radmila Dohnalová oddělení dávkové I 257 062 300, Radmila.Dohnalova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle data
narození (1. - 3.)
 
Ing. Marie Nováková oddělení dávkové II 257 062 326, 723 236 413, Marie.Novakova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (4. - 6.)
 
Ing. David Kaiser oddělení dávkové III 257 062 335, David.Kaiser(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (7. - 9.)
 
Ing. Hana Burešová oddělení dávkové IV 257 062 408, Hana.Buresova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (10. - 12.)
 
Bc. Zdeňka Haunerová oddělení dávkové V 257 062 325, Zdenka.Haunerova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (13. - 15.)
 
Mgr. Lucie Kopetzká oddělení dávkové VI 257 062 332, Lucie.Kopetzka(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (16. - 18.)
 
Mgr. Alena Hrubá oddělení dávkové VII 257 062 378, Alena.Hruba(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (19. - 21.)
 
Ing. Eva Soukupová oddělení dávkové VIII 257 063 666, Eva.Soukupova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (22. - 24.)
 
Mgr. Andrea Lakatošová oddělení dávkové IX 257 063 550, Andrea.Lakatosova(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (25. - 27.)
 
Ing. Martin Houdek oddělení dávkové X 257 062 060, Martin.Houdek(zavináč)cssz.cz ČR a nesmluvní státy dle
data narození (28. - 31.)
 
Helena Choutková oddělení dodatečného vyúčtování I. 257 063 645, Helena.Choutkova(zavináč)cssz.cz vyúčtování důchodů dle data
narození 1-15
 
Zuzana Prokopová oddělení dodatečného vyúčtování II. 257 062 559, Zuzana.Prokopova(zavináč)cssz.cz vyúčtování důchodů dle data
narození 16-31
 
Mgr. Miroslava Víznerová oddělení zvláštních druhů poukazů 257 063 617, Miroslava.Viznerova(zavináč)cssz.cz výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb  
Bc. Lenka Vejdělková oddělení výplat do zahraničí 257 063 041, Lenka.Vejdelkova(zavináč)cssz.cz výplaty důchodů do zahraničí  
Ing. Anna Blujová oddělení exekučních srážek I. 257 063 549, 775 861 919, Anna.Blujova(zavináč)cssz.cz zpracování dle data
narození 1-15
 
Mgr. Ludmila Machková, LLM. oddělení exekučních srážek II. 257 063 537, 771 127 691, Ludmila.Machkova(zavináč)cssz.cz zpracování dle data
narození 16-31
 

Kontakty na vedení

Mgr. František Boháček ústřední ředitel +420 950 181 000, +420 770 145 267, Frantisek.Bohacek(zavináč)cssz.cz

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem

MUDr. Jana Venclová ředitelka odbor lékařské posudkové služby +420 257 062 878, +420 778 769 822, Jana.Venclova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Ivana Žáčková ředitelka odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ +420 257 062 069, +420 606 329 196, Ivana.Zackova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Jana Fuková ředitelka odbor řízení bezpečnosti a rizik +420 950 182 227, +420 257 062 366, +420 724 372 124, Jana.Fukova(zavináč)cssz.cz
Ing. Stanislava Mikulášková ředitelka odbor personální +420 257 062 971, +420 725 703 789, Stanislava.Mikulaskova(zavináč)CSSZ.cz
Ing. Markéta Dlouhá vedoucí oddělení interního auditu +420 257 062 752, +420 724 341 395, Marketa.Dlouha(zavináč)cssz.cz
JUDr. Petra Hlušičková ředitelka odbor právní +420 257 063 323, +420 778 477 269, Petra.Hlusickova(zavináč)cssz.cz
Ing. Jitka Drmolová vedoucí oddělení komunikace +420 257 063 044, +420 771 127 711, Jitka.Drmolova(zavináč)cssz.cz

Sekce ekonomická

Ing. Michal Pícl ředitel odbor ekonomický

+420 257 062 857, +420 724 873 494, Michal.Picl(zavináč)cssz.cz

Bc. Lenka Machainová ředitelka odbor správy účtáren +420 257 062 073, +420 608 293 243, Lenka.Machainova(zavináč)cssz.cz
Ing. Pavel Slováček ředitel odbor analytický +420 257 063 374, +420 724 116 661, Pavel.Slovacek(zavináč)cssz.cz

Sekce provozní

Ing. Jan Halíř ředitel sekce provozní +420 257 062 100, +420 775 862 354, Jan.Halir(zavináč)cssz.cz
Ing. Stanislav Stehlík ředitel odbor hospodářské správy +420 257 062 669, +420 777 443 257, Stanislav.Stehlik(zavináč)cssz.cz
Mgr. Martina Průchová ředitelka odbor spisové služby +420 257 062 511, +420 777 497 775, Martina.Pruchova(zavináč)cssz.cz

Sekce sociálního pojištění

Mgr. Kryštof Zrcek ředitel sekce sociálního pojištění +420 257 062 285, +420 770 145 268, Krystof.Zrcek(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jana Laumannová ředitelka odbor důchodového pojištění zaměstnanců +420 257 062 765, +420 724 024 020, Jana.Laumannova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Eva Bolcková ředitelka odbor nemocenského pojištění zaměstnanců +420 257 062 735, +420 724 963 029, Eva.Bolckova(zavináč)cssz.cz
Ing. David Marján ředitel odbor pojistného, OSVČ a kontroly +420 257 062 776, +420 778 731 763, David.Marjan(zavináč)cssz.cz

Sekce provádění důchodového pojištění

JUDr. Eliška Volfová ředitelka sekce provádění důchodového pojištění +420 257 062 262, +420 724 092 447, Eliska.Volfova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Iveta Nováková ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění +420 257 062 377, +420 770 152 231, Iveta.Novakova(zavináč)cssz.cz
Ing. Petra Peková zastupující ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění s mezinárodním prvkem +420 257 062 113, +420 724 861 576, Petra.Pekova(zavináč)cssz.cz
Ing. Milena Talafúsová ředitelka odbor realizace výplat pojistných dávek +420 257 062 259, +420 778 412 567, Milena.Talafusova(zavináč)cssz.cz
Ing. Lenka Kačenková ředitelka odbor realizace exekučních srážek z dávek důchodového pojištění +420 257 062 662, +420 770 152 232, Lenka.Kacenkova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Gabriela Polívková ředitelka odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění +420 257 062 887, +420 724 861 789, Gabriela.Polivkova(zavináč)cssz.cz
Ing. Michaela Kricnerová vedoucí oddělení organizace důchodového pojištění +420 257 063 581, +420 775 862 361, Michaela.Kricnerova(zavináč)cssz.cz
Ing. Michaela Hendrychová ředitelka odbor správy údajové základny +420 257 062 168, +420 724 173 048, Michaela.Hendrychova(zavináč)cssz.cz

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Milan Shrbený ředitel sekce informačních a komunikačních technologií +420 257 063 370, +420 775 862 355, Milan.Shrbeny(zavináč)cssz.cz
Ing. Iva Fortelková, MBA  ředitelka odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace +420 950 182 160, +420 257 063 087, +420 725 868 465, Iva.Fortelkova(zavináč)cssz.cz
Ing. Martin Hollas ředitel odbor provozu informačních a komunikačních technologií +420 950 181 520, +420 724 085 230, Martin.Hollas(zavináč)cssz.cz
Ing. Luboš Wimmer ředitel odbor implementace aplikačního programového vybavení +420 950 182 145, +420 778 499 498, Lubos.Wimmer(zavináč)cssz.cz

Poskytované informace

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze. 

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Jak se k nám dostanete

Ústředí ČSSZ se nachází v ulici Křížová 25 v Praze 5 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete metrem linkou B, vystoupíte ve stanici metra Anděl a můžete se vydat výstupem směr Anděl nebo Na Knížecí:

 • tramvaj – linky 7 a 21 (zastávka Anděl nebo Na Knížecí, směr Radlická), vystoupíte na zastávce Křížová a budete pokračovat chůzí zhruba 300 metrů ulicí Křížová ke komplexu budov ČSSZ. (Linka 21 není během letních prázdnin v provozu.)
 • autobus – linka 231, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení
 • autobus – linka 120, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Praha.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Křížová, tedy přímo naproti komplexu budov ČSSZ,
 • ulice Na Konvářce, kde lze parkovat v obytné zóně po levé straně komunikace.

Můžete také využít placené parkoviště, které se nachází v docházkové vzdálenosti od Klientského centra ústředí ČSSZ v ulici Křížová 23, vjezd závorami směrem k Podnikové prodejně Kavalierglass.

 • Ceník:
  • bezplatný výjezd do 45 min.
  • při překročení doby: pondělí – pátek 7:00 – 17:00 (25 Kč za každou započatou hodinu), pondělí – pátek 17:00 – 7:00 (10 Kč za každou započatou hodinu).

 

Upozornění o uzavření výstupu z metra Anděl Na Knížecí od 1. listopadu

Z důvodu výměny eskalátorů a revitalizace vestibulu bude od 1. listopadu přibližně na rok uzavřen vstup a výstup ze stanice metra Anděl u autobusového terminálu Na Knížecí. Přístup do stanice metra bude pouze od křižovatky Anděl.

 • V souvislosti s uvedenou uzavírkou dochází ke změnám trasy a zastávek autobusových linek 120, 137 a 231.
 • Pro linky 120 a 231 se nástupní zastávky Na Knížecí přemisťují v autobusovém terminálu od druhé nástupní hrany k první nástupní hraně, tj. blíže k ulici Ostrovského.
 • Pro linku 137 se nástupní zastávka přesouvá do ulice Ostrovského asi 40 m za křižovatkou s ulicí Stroupežnického.
 • Pro linky 120, 137 a 231 se nově zřizují zastávky Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou s Nádražní) a Na Knížecí (v ulici Stroupežnického před křižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy).

Více informací naleznete zde: https://bit.ly/37PlKci

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Ústředí ČSSZ

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení Ústředí ČSSZ

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křížová 25

225 08 Praha 5

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla Ústředí ČSSZ

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Křížová 25

225 08 Praha 5

 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

 posta(zavináč)cssz.cz  

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 49kaiq3

5.

Případné platby lze poukázat

ČNB, pobočka Praha, číslo účtu: 10006 – 127001/0710

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 49kaiq3.  

11.

Předpisy

Právní normy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Pracoviště ČSSZ Brno

Pracoviště ČSSZ Brno
Adresa Veveří 7, 602 00 Brno
Telefon +420 950 197 000
Fax
Elektronická adresa podatelny posta.xb(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky pbgd4ti
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Pavel Krejčí (PDF 126 kB) ředitel +420 950 197 001
+420 770 147 692
Pavel.Krejci(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jakub Halíř, Ph.D. ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění +420 950 197 009
+420 773 698 082
Jakub.Halir(zavináč)cssz.cz
JUDr. Nataša Burianová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 950 197 003
+420 771 235 908
Natasa.Burianova(zavináč)cssz.cz
JUDr. Jindřich Habada pověřen vedením - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 950 197 017
+420 778 451 232
Jindrich.Habada(zavináč)cssz.cz
Ing. Ilona Dočekalová (PDF 49 kB) ředitelka odboru - Odbor ekonomicko-správní +420 950 197 008
+420 603 919 312
Ilona.Docekalova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Pavlína Bendová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 950 197 005
+420 737 121 711
Pavlina.Bendova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Petra Wolfová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 950 197 006
+420 775 018 055
Petra.Wolfova2(zavináč)cssz.cz
Zdeněk Knecht vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 950 197 010
+420 723 019 234
Zdenek.Knecht(zavináč)cssz.cz
Ing. Jitka Holíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 950 197 002
+420 604 115 619
Jitka.Holikova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Jan Viskot vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 950 197 007
+420 724 638 386
Jan.Viskot(zavináč)cssz.cz
MUDr. Jaroslava Sochr Bojcúnová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 950 197 236
Jaroslava.SochrBojcunova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ Brno se nachází v ulici Veveří 7, Brno a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou od zastávky Česká:

Můžete využít:

 • Tramvajové linky č. 3, 5, 6, 12 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 300 m směrem k ulici Veveří (poliklinika „Bílý dům“).
 • Trolejbusové linky 32, 34, 36 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 200 m směrem k ulici Veveří.
 • Trolejbusové linky 38 a 39 zastávka Komenského náměstí, pěší chůzí cca 300 m směrem k ulici Veveří.

Aktuální linky a jízdní řády včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování v přilehlých ulicích, kde jsou zpoplatněné modré parkovací zóny, označeny jako parkovací zóna „B“ (zelená). První hodina parkování je zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 30 Kč/hodinu.

Můžete také využít Parkovací dům ROZMARYN office&parking na ulici Kounicova 2a.

Ceník:

 • do 30 min 20 Kč
 • do 60 min 30 Kč
 • každý další započatý interval 60 min 30 Kč

Pro osoby zdravotně postižené jsou vyhrazena 2 parkovací stání ve dvorním traktu za budovou Městské správy sociálního zabezpečení Brno (vjezd z ulice Veveří).


Pracoviště ČSSZ Hradec Králové

Pracoviště ČSSZ Hradec Králové
Adresa Slezská 839, 502 00 Hradec Králové
Telefon +420 495 076 111
Elektronická adresa podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 23xd3mm
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Václav Klička (PDF 48 kB) ředitel +420 495 076 251
+420 725 838 797
Vaclav.Klicka(zavináč)cssz.cz
Mgr. Zdeňka Balcarová,Ph.D. vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 494 770 345
+420 602 784 296
Zdenka.Balcarova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Pavlína Menclová (PDF 50 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 495 076 270
+420 702 034 636
Pavlina.Menclova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Šárka Dominová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 495 076 255
+420 724 038 384
Sarka.Dominova(zavináč)cssz.cz
Ing. Tomáš Pilař, MBA vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 495 076 272
+420 770 112 443
Tomas.Pilar2(zavináč)cssz.cz
Ing. Zdenka Kohoutová (PDF 53 kB) ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 495 076 280
+420 724 189 493
Zdenka.Kohoutova(zavináč)cssz.cz
Ing. Martina Hamplová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 495 076 277
+420 778 536 493
Martina.Hamplova(zavináč)cssz.cz
Bc. Marie Kottová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 494 770 348
+420 778 536 494
Marie.Kottová(zavináč)cssz.cz
Ing. Jan Martinec vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 495 076 260
+420 724 223 763
Jan.Martinec(zavináč)cssz.cz
Bc. Zuzana Betlachová vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 495 076 230
+420 724 085 232
Zuzana.Betlachova(zavináč)cssz.cz
MUDr. Helena Faltysová vedoucí oddělení – Oddělení lékařské posudkové služby +420 495 076 233
+420 778 737 987
Helena.Faltysova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ Hradec Králové se nachází v ulici Slezská 839 v Hradci Králové (vchod je přes budovu Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové, sídlící na stejné adrese) a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete autobusy č. 6, 12, 14, 23 a 27, vystoupíte na zastávce Pyrám, za budovou Policie ČR odbočíte doprava, kde se cca po 200 metrech nachází budova OSSZ; případně autobusy č. 5, 17 a 25, vystoupíte na zastávce Orlice park či Poliklinika 2 a půjdete směrem k budově HSC, která sousedí s OSSZ.

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Slezská, parkoviště přímo naproti a podélné stání podél komplexu budov pracoviště ČSSZ a OSSZ Hradec Králové,
 • ulice Jižní, kde lze parkovat na velkém parkovišti umístěném mimo komunikaci,
 • Ulice Slavíčkova, kde lze parkovat podélně na vozovce.

Můžete také využít parkoviště v obchodním centru Orlice park, které se nachází cca 400 metrů od budovy pracoviště ČSSZ a OSSZ, parkování je zdarma.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Hradec Králové

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení pracoviště ČSSZ Hradec Králové

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Slezská 839

502 00 Hradec Králové

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Slezská 839

502 00 Hradec Králové  

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla pracoviště ČSSZ Hradec Králové

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Slezská 839

502 00 Hradec Králové

 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xh(zavináč)cssz.cz  

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 23xd3mm

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese pracoviště ČSSZ Hradec Králové, Slezská 839, 502 00 Hradec Králové nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xh(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 23xd3mm.  

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

Bezhotovostním způsobem nebo hotovostním způsobem prostřednictvím nositele poštovní licence poukázkou na účet na účet číslo:

10014-77925511/0710.

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Pracoviště ČSSZ Ostrava

Pracoviště ČSSZ Ostrava
Adresa Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava
Telefon +420 596 662 111
Fax +420 596 662 474
Elektronická adresa podatelny posta.xo(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky bu8d3nf
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jana Miklasová (PDF 49 kB) ředitelka +420 596 662 601
+420 602 508 847
Jana.Miklasova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Gabriela Jízdná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 596 662 605
+420 724 864 642
Gabriela.Jizdna(zavináč)cssz.cz
Ing. Kateřina Běhunčíková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 596 662 634
+420 770 181 815
Katerina.Behuncikova(zavináč)cssz.cz
Ing. Dagmar Prauzková vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 596 662 608
+420 770 181 816
Dagmar.Prauzkova(zavináč)cssz.cz
Ing. Roman Kusyn (PDF 49 kB) ředitel odboru - Odbor ekonomicko správní +420 596 662 614
+420 724 051 355
Roman.Kusyn(zavináč)cssz.cz
Ing. Jana Celárková vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 596 662 622
Jana.Celarkova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Naděžda Ondrová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 596 662 617
+420 775 892 530
Nadezda.Ondrova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Miroslava Šturmová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 596 662 615
+420 775 443 947
Miroslava.Sturmova(zavináč)cssz.cz
neobsazeno vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 596 662 633
Mgr. Michal Otto vedoucí oddělení - Oddělení SSAV +420 596 662 473
+420 724 864 640
Michal.Otto(zavináč)cssz.cz
MUDr. Radmila Pastorková vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 585 708 260
+420 778 775 127
Radmila.Pastorkova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ Ostrava se nachází v ulici Zelená 3158/34a v Ostravě 2 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete tramvají linkou 4, 8, 12, vystoupíte ve stanici Krajský úřad.

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravní podnik města Ostravy.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost krátkodobého parkování zdarma a to konkrétně:

 • přímo před budovou ČSSZ,
 • ulice 28. října před Domem kultury města Ostravy.

Pracoviště ČSSZ Plzeň

Pracoviště ČSSZ Plzeň
Adresa Lobezská 12, 303 81 Plzeň
Telefon +420 377 426 111
Fax +420 377 426 199
Elektronická adresa podatelny posta.xp(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky x4rd4te
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Jana Klímová (PDF 69 kB) ředitelka +420 377 426 217
+420 771 136 161
Jana.Klimova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Michaela Hrubá vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 377 426 209
Michaela.Hruba(zavináč)cssz.cz
Ing. Božena Nováčková (PDF 49 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 377 426 218
+420 606 774 485
Bozena.Novackova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Eva Voráčková vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 377 426 207
+420 608 225 631
Eva.Vorackova2(zavináč)cssz.cz
Mgr. Štěpánka Dolejšová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 377 426 241
+420 608 225 652
Stepanka.Dolejsova(zavináč)cssz.cz
Bc. Irena Kubalíková ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 377 426 219
+420 606 774 484
Irena.Kubalikova(zavináč)cssz.cz
Ing. Alena Chladová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 377 426 229. Alena.Chladova2(zavináč)cssz.cz
Irena Tischlerová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 377 426 212
+420 606 774 486
Irena.Tischlerova(zavináč)cssz.cz
Jana Morongová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 377 426 224
+420 608 339 184
Jana.Morongova(zavináč)cssz.cz
MUDr. Květoslava Antošová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby adresa: Americká 767/28-30, 303 18 Plzeň +420 377 486 153
+420 724 172 636
Kvetoslava.Antosova(zavináč)cssz.cz
Ing. Zbyněk Pavel vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 377 426 132
+420 724 085 213
Zbynek.Pavel(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ Plzeň se nachází v ulici Lobezská 12 v Plzni a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete trolejbusem linkou 12 a tramvají linkou 2:

 • tramvaj – linky 2 (zastávka U Duhy směr Světovar) vystoupíte na zastávce U Duhy a můžete pokračovat jednu zastávku trolejbusem linky 12, staví v ulici Sladkovského nebo budete pokračovat chůzí zhruba 500 metrů buď ulicí Sladkovského a zahnete do Lobezské ulice doprava nebo Plzeneckou ulicí, kde odbočíte doleva do Lobezské ulice a odtud k budově ČSSZ
 • trolejbus – linka 12, vystoupíte na zastávce Petrohrad (směr Božkov) a projdete průjezdem do vnitrobloku k budově ČSSZ

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Plzeňského městského dopravního podniku.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma na parkovišti ČSSZ Plzeň, kde je ovšem počet míst omezen nebo v přilehlých ulicích a to konkrétně:

 • ulice Lobezská, odtud je i vjezd na parkoviště ČSSZ Plzeň,
 • ulice Plzenecká, Guldenerova, Táborská, Úslavská.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Česká správa sociálního zabezpečení pracoviště Plzeň

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení ČSSZ Plzeň

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Lobezská 12

303 81 Plzeň

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lobezská 12

303 81 Plzeň

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla ČSSZ Plzeň

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Lobezská 12

303 81 Plzeň
 

Akceptovatelné technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

 posta.xp(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: x4rd4te

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Lobezská 12

303 81 Plzeň

 

https://www.cssz.cz/web/cz/zasady-pro-vyrizovani-zadosti-o-informace

 

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese ČSSZ Plzeň, Lobezská 12 , 303 81 Plzeň nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xp(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID x4rd4te.  

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
Adresa Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon +420 284 005 111
Fax +420 257 320 230
Elektronická adresa podatelny posta.xs(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky qebd4jz
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Karel Perlík (PDF 57 kB) ředitel +420 284 005 501
+420 775 862 353
karel.perlik(zavináč)cssz.cz
Bc. Jana Rubíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 284 005 505
+420 728 227 023
Jana.Rubikova(zavináč)cssz.cz
Ondřej Symon vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 284 005 588
+420 724 085 203
Ondrej.Symon(zavináč)cssz.cz
Ing. Alena Kocholová pověřena řízením odboru - Odbor sociálního pojištění +420 284 005 508
+420 778 421 554
Alena.Kocholova(zavináč)cssz.cz
Ing. Alena Kocholová vedoucí odděkení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 284 005 508
+420 778 421 554
Alena.Kocholova(zavináč)cssz.cz
Ing. Terézia Trýbová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 284 005 675
+420 777 497 723
Terezia.Trybova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Jan Gazda, Ph.D. (PDF 141 kB) ředitel odboru - Odbor ekonomicko správní +420 284 005 535
+420 778 755 804
Jan.Gazda(zavináč)cssz.cz
Jitka Fadrhonsová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 284 005 536
+420 777 497 725
Jitka.Fadrhonsova(zavináč)cssz.cz
Bc. Iveta Vorasická vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 284 005 628
+420 770 164 283
Iveta.Vorasicka(zavináč)cssz.cz
Jaroslav Kedaj vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 284 005 534
+420 724 580 235
Jaroslav.Kedaj(zavináč)cssz.cz
MUDr. Zdeňka Vítková vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 284 005 193
+420 606 634 849
Zdenka.Vitkova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy se nachází v ulici Sokolovská 855/225 v Praze 9 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete metrem linkou B, vystoupíte ve stanici metra Vysočanská a můžete se vydat výstupem směr ulice Sokolovská nebo OC Fénix – budete pokračovat chůzí přes ulici Sokolovská zhruba 190 m.

Tramvajové spojení:

Linka 14, 16 (zastávka Nádraží Vysočany) – budete pokračovat chůzí zhruba 30 m po ulici Sokolovská

Autobusové spojení:

Linka 136, 152, 177, 375 (zastávka Vysočanská) – budete pokračovat chůzí zhruba 190 m po ulici Sokolovská

Vlakové spojení:

Stanice Nádraží Vysočany – přes ulici Paříkova a Sokolovská – chůzí 350 m

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Praha.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma 3 hodiny v OC Fénix.

Můžete také využít placené parkování, které se nachází v docházkové vzdálenosti od Klientského centra v ulici Sokolovská.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla ČSSZ pro Prahu s Střední Čechy

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Sokolovská 855/225

Praha Vysočany

190 00 Praha 9

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xs(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: qebd4jz

5.

Případné platby lze poukázat

 

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy, Sokolovská 855/225, Praha Vysočany 190 00 Praha 9 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.hk@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID g9rac8p.  

 

Informace o podmínkách doručování a provozu podatelny

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací


Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem
Adresa Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon +420 475 314 111
Fax +420 475 211 009
Elektronická adresa podatelny posta.xu(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky 8erd26w
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý ---- ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Zuzana Krupičková (PDF 48 kB) ředitelka +420 475 314 506
+420 485 236 504
+420 724 260 255
Zuzana.Krupickova(zavináč)cssz.cz
Ing. Libor Teplan vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitelky +420 475 314 510
+420 724 248 258
Libor.Teplan(zavináč)cssz.cz
Ing. Martina Hechterová (PDF 50 kB) ředitelka odboru sociálního pojištění +420 475 314 511
+420 606 752 747
Martina.Hechterova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS. vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 475 314 403
+420 778 424 286
Bohumila.KohlovaDuskova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Jaroslav Bradáč vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 485 236 621
+420 778 424 389
Jaroslav.Bradac(zavináč)cssz.cz
Mgr. Martina Šubrtová (PDF 49 kB) ředitelka odboru ekonomicko správního +420 485 236 620
+420 725 863 383
Martina.Subrtova(zavináč)cssz.cz
Anna Černohouzová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 485 236 602
+420 778 424 284
Anna.Cernohouzova(zavináč)cssz.cz
Bc. Zlata Vnučková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 475 314 407
+420 778 719 576
Zlata.Vnuckova(zavináč)cssz.cz
Radka Effenbergerová, DiS., B.A, B.Th. vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy „+420 485 236 604
+420 602 603 475
Radka.Effenbergerova(zavináč)cssz.cz
Ing. Kamil Flajšinger vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 485 236 216
+420 724 126 051
Kamil.Flajsinger(zavináč)cssz.cz
MUDr. Marie Šauerová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 482 236 911
+420 724 698 879
Marie.Sauerova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem se nachází v ulici Revoluční 3289/15 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete těmito spoji:

 • trolejbus – linky 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, vystoupíte na zastávce Divadlo a budete pokračovat chůzí zhruba 40 metrů ulicí Revoluční k budově OSSZ – směr západní nádraží
 • autobus – linky 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 27, vystoupíte také na zastávce Divadlo

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost placeného parkování v přilehlé ulici a to konkrétně v ulici Vaníčkova.

Dále je možné využít parkoviště v obchodním centru Fórum, které se nachází v docházkové vzdálenosti od ČSSZ Ústí nad Labem.

 • Ceník:
  • 1,5 hdiny zdarma
  • 30 Kč/hd. následující 2 hodiny
  • 60 Kč/hd. déle než 3,5 hodiny

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

pracoviště České správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení ČSSZ  Ústí nad Labem

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Revoluční 3289/15

Ústí nad Labem

400 01

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Revoluční 3289/15

Ústí nad Labem

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

14.4

Telefonní čísla

Kontaktní osoby

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Odkaz na adresu podatelny


pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem

Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.xu(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: 8erd26w

5.

Případné platby lze poukázat

10014-77920411/0710

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Seznam hlavních dokumentů

 

8.2

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.xu@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8erd26w.

11.

Předpisy

Právní normy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2

Vydané právní předpisy

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1

Vzory licenčních smluv

 

13.2

Výhradní licence

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací

Úřední deska

Seznam příspěvků na úřední desce

Datum vyvěšení:
16. 5. 2022
Datum svěšení:
1. 6. 2022
Název:
Oznámení ČSSZ - č.j. 10000/3918287/22/323/Dou
Datum vyvěšení:
18. 5. 2022
Datum svěšení:
3. 6. 2022
Název:
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. 45007/011590/22/110/EK
Dokument: