ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Boj proti korupci


Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

Na této stránce

 

V souladu s Interním protikorupčním programem – úkolem č. 2.1. Zveřejňování poradců a poradních orgánů se zveřejňuje aktuální stav ke dni 31. 12. 2023:

Poradci a poradní orgány

(2. pololetí 2023)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp.  do dosažení sjednané částky        1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

0,- Kč

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

rámcová smlouva ze dne 28. 7. 2022

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

4 840 000,- Kč vč. DPH

93 472,50,- Kč vč. DPH

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

Archiv poradců a poradních orgánů

Podezření na korupční jednání můžete oznámit