ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Archiv poradců a poradních orgánů


2022

(2. pololetí 2022)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva ze dne  13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

338 170,80,- Kč     vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp.  do dosažení sjednané částky        1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

0,- Kč

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

rámcová smlouva ze dne 28. 7. 2022

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

4 840 000,- Kč vč. DPH

0,- Kč

 

(1. pololetí 2022)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

0,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

156.816,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

843.128,- Kč vč. DPH

 

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

0,- Kč

2021

(2. pololetí)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

 39.129,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

 29.040,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

 10.647. 637,- Kč vč. DPH

 

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

 0,- Kč

(1. pololetí 2021)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

 0,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

 29.040,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

 1.483.049,- Kč    vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

 0,- Kč

 

2020

(2. pololetí 2020)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

151 068,50 Kč vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-- Kč vč. DPH/1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

 0,-- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

124 872,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 

43 560 000,- Kč vč. DPH

 

6 200 040,- Kč vč. DPH

(1. pololetí 2020)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

1 512 500,- Kč vč. DPH

 0.- Kč

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

2 000,-Kč /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

 0,- Kč

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva ze dne 16. 4. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (dokončení dvou rozpracovaných projektů)

1 210 000,-Kč vč. DPH

101 640,- Kč vč. DPH

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

379 698,- Kč vč. DPH

KPMG Česká republika, s.r.o.

rámcová dohoda ze dne 20. 1. 2020

 

poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů

 

 43 560 000,- Kč vč. DPH

 

 0,- Kč

2019

(2. pololetí 2019)

 

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

Kč 1 512 500,-- vč. DPH

Kč 437 233,50 vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 0,--

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva ze dne 16. 4. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (dokončení dvou rozpracovaných projektů)

Kč 1 210 000,-- vč. DPH

Kč 494 406,-- vč. DPH

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

Kč 9 680 000,-- vč. DPH

Kč 460 284,-- vč. DPH

 

 

(1. pololetí 2019)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 38 796,- vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na 60 měsíců, resp. do dosažení sjednané částky 1 512 500 Kč vč. DPH

Kč 1 512 500,-- vč. DPH

Kč 0,-

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 9. 11. 2017

(vyčerpána)

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

3 025 000,-Kč vč. DPH

 

Kč 352 919,-- vč. DPH

 

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 16. 4. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (dokončení dvou rozpracovaných projektů)

1 210 000,- Kč vč. DPH

Kč 587 594,-- vč. DPH

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

rámcová smlouva ze dne 13. 5. 2019

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

9 680 000,- Kč vč. DPH

Kč 144 474,-- vč. DPH

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

rámcová smlouva

poskytování poradenských, konzultačních a auditních služeb

907 500,- Kč vč. DPH

Kč 0,-- vč. DPH

 

2018

(2. pololetí 2018)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 956 959,-- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

3 025 000,-Kč vč. DPH

Kč 2 414 537,-- vč. DPH

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

rámcová smlouva

poskytování poradenských, konzultačních a auditních služeb

907 500,- Kč vč. DPH

Kč 53 240,-- vč. DPH

 

 

(1. pololetí 2018)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 841 934,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 6 353 293,- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

MSB Legal, v.o.s.

objednávka

poskytování právních služeb spojených s 2 rozpracovanými veřejnými zakázkami

59 290,-- vč. DPH

 

Kč 59.290,-- vč. DPH

 

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

 

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

 

3 025 000,-Kč vč. DPH

 

Kč 507 968,-- vč. DPH

 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

 

smlouva

poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

3 025 000,-- vč. DPH

 

Kč 0,--

 

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

rámcová smlouva

poskytování poradenských, konzultačních a auditních služeb

907 500,- Kč vč. DPH

Kč 0,--

 

2017

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

 

(2. pololetí 2017)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:
MSB Legal, v.o.s. – 2 199 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 942 376,70 vč. DPH

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 934 648,-- vč. DPH

 

Kč 3 592 611,-- vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 738 479,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 6 340 367,- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

1 815 000,-- vč. DPH

Kč 1 814 546,75,-- vč. DPH

MSB Legal, v.o.s.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

592 000,-- vč. DPH

Kč 586 054,10,-- vč. DPH

Public Market Advisory s.r.o.

smlouva

administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na právní služby v oblasti veřejných zakázek a dále veřejné zakázky na právní poradenství včetně aplikace zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejné zakázky z oblasti ICT, obojí ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ.

229 900,- vč.DPH

Kč 229 900 vč.DPH

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

3 025 000,-Kč vč. DPH

Kč 0,--

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

3 025 000,-- vč. DPH

Kč 0,--

 

(1. pololetí 2017)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:
MSB Legal, v.o.s. – 2 199 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 942 376,70 vč. DPH

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 765 054,-- vč. DPH

 

Kč 3 592 611,-- vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 738 479,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 4 721 330,03 vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

objednávka

Komplexní vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky 
na dodávky – ČSSZ Chlazení datového centra v Trojské

 • činnosti spojené s autoremedurou
 • nové hodnocení nabídek
 • vypracování rozhodnutí o vyloučení obou uchazečů
 • rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení
 • vyjádření k zahájení správního řízení pro ÚOHS
 • osobní konzultace

Kč 108 900,-- vč. DPH

Kč 108 900,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

1 815 000,-- vč. DPH

Kč 1 168.224,75

MSB Legal, v.o.s.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

592 000,-- vč. DPH

v I. pololetí nečerpáno

2016

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

(2. pololetí 2016)

Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) Souhrn vyplacených finančních prostředků
MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v.o.s. – 2 000 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 766 600,-- vč. DPH

 

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

 

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 033 240,-- vč. DPH

 

Kč 3 544 967,25 vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

 

Bursík & Grafnetter

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 1 078 381,75 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 693 557,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 3 161 875,-- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 27 710,-- vč. DPH

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

objednávka

komplexní vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – ČSSZ Chlazení datového centra v Trojské

-       vyhotovení zápisů z jednání hodnotící komise,

-       vypracování rozhodnutí o výběru,

-       odpovědi na případné námitky,

-       další poradenské a konzultační právní služby související s výše uvedenou investiční akcí

Kč 150 000,-- vč. DPH

Kč 150 000,-- vč. DPH

(1. pololetí 2016)

Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v. o. s.; ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.; Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a. s. a Havel, Holásek&Partners s. r. o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v. o. s. – 2 000 h

ROWAN LEGAL, s. r. o. – 3 000 h

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. – 2 000 h

MSB Legal, v. o. s. - Kč 1 766 600,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, s. r. o. – Kč 3 267 000,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. - Kč 2 371 600,-- vč. DPH

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny v II. pololetí 2016

Bursík & Grafnetter,

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 908 770,-- vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář, s. r .o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH.

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 624 814,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a. s.

 

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny od II. pololetí 2016

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2016:

 1. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.
 2. Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou na 6 měsíců od 26. 11. 2015. Obsahem smlouvy jsou právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám. Hodinová sazba 900 Kč, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin. Finanční prostředky k 1. 1. 2016 nečerpány.
 3. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky – 1 mil. Kč (vč. DPH). Obsahem smlouvy je poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem. Hodinová sazba činí 2 722,50 Kč.  Ke dni  1. 1. 2016 jsou vyčerpány finanční prostředky ve výši 573 086 Kč, přičemž ve 2. pololetí 2015 byly vyčerpány prostředky ve výši 88 481 Kč.

2015

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2015:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky – 1 mil. Kč (vč. DPH). Obsahem smlouvy je poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem. Hodinová sazba činí 2 722,50 Kč.  Ke dni  1. 7. 2015 jsou vyčerpány finanční prostředky ve výši 108 900 Kč.
 2. 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

Ve smyslu usnesení vlády usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2015:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 375 705 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

2014

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2014:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 144 380 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2014:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 125 915 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

2013

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2013:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin.