ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu


V současné době nenabízíme žádný nepotřebný majetek k prodeji nebo pronájmu