ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydávají státní orgány Výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející období. Musí být zveřejněny do 1. března. Tyto Výroční zprávy má povinnost vydávat a zveřejňovat také Česká správa sociálního zabezpečení. Výroční zpráva (Zpráva) o činnosti ČSSZ v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok: