ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Kontaktní formulář

Žádost o prověření stavu řízení o přiznání důchodu po více než 90 (120) dnech od sepsání žádosti

Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení,

uplynulo více než 90 dnů od sepsání Vaší žádosti o důchod a dosud jste neobdrželi rozhodnutí o přiznání dávky? Nedaří se vám dovolat na Call centrum či na okresní správu sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednoduchý formulář, stav zpracování dávky prověříme a budeme Vás kontaktovat.
Pokud se žádost týká řízení o přiznání invalidního důchodu, může být doba řízení delší z důvodu posouzení Vašeho zdravotního stavu. V případě, že Vaše žádost obsahuje mezinárodní prvek (doba pojištění získaná mimo území České republiky), může být řízení delší z důvodu došetřování Vaší doby pojištění u cizozemského nositele pojištění.

* Takto označené položky je nutné vyplnit

Sdělení

Žádám o poskytnutí informace o stavu řízení mé žádosti o důchod.


ČSSZ bude využívat Vaše údaje výhradně pro účely e-mailové nebo telefonické komunikace a k vyřízení žádosti. ČSSZ/OSSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů a pouze k legitimním účelům. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr.hrm.