ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty

Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání

Zvolte okres

Zvolte kraj Zvolte kraj

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava

Volejte Call Centra CSSZ

Pro informace o zpracování a výplatě dávek nemocenského pojištění vyberte telefonní kontakt podle dne narození žadatele o dávku.

Pojištěnci narozeni dne

Telefonní kontakt

1. – 16. dne v měsíci

+ 420 774 747 419

17. – 31. dne v měsíci

+ 420 778 405 673

UPOZORNĚNÍ: dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny každý den v termínu do 30-ti dnů ode dne doručení kompletních dokladů na OSSZ Ostrava.

Možnost telefonického objednání k sepsání žádosti o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod a žádost o důchod s mezinárodním prvkem: +420 596 662 506

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
Adresa Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava
Telefon +420 596 662 111
Fax +420 596 662 474
Elektronická adresa podatelny posta.os(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky airadhs
Úřední deska
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý Na objednání ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek Na objednání ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.

Bankovní spojení

Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

  Číslo účtu IBAN
Důchodové pojištění OSVČ 01011-7922761/0710 CZ9807100010110007922761
Nemocenské pojištění OSVČ 11017-7922761/0710 CZ4107100110170007922761
Pro zaměstnavatele 21012-7922761/0710 CZ8407100210120007922761
Dobrovolné důchodové pojištění 21012-7922761/0710 CZ8407100210120007922761

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Michal Ztratil (PDF 52 kB) ředitel OSSZ +420 596 662 501, +420 723 452 894, Michal.Ztratil(zavináč)cssz.cz
Mgr. Lada Šupčíková (PDF 51 kB) ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 596 662 291, +420 778 451 230, Lada.Supcikova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Kateřina Pikalová vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění I +420 596 662 231, +420 778 405 673, Katerina.Pikalova(zavináč)cssz.cz
Bc. Alena Mazochová vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění II +420 596 662 320, +420 774 747 419, Alena.Mazochova(zavináč)cssz.cz
Bc. Monika Niklová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění +420 596 662 121, Monika.Niklova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Věra Sobanská vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ +420 596 662 201, Vera.Sobanska(zavináč)cssz.cz
Ing. Radka Paličková vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů +420 596 662 275, Radka.Palickova(zavináč)cssz.cz
Ing. Martina Havlásková ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného +420 596 662 504, Martina.Havlaskova(zavináč)cssz.cz
Ing. Eva Kučerová vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek +420 596 662 421, +420 778 775 126, Eva.Kucerova(zavináč)cssz.cz
Ing. Ivana Klézlová vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného +420 596 662 462, Ivana.Klezlova(zavináč)cssz.cz
Ing. Martin Kret Vedoucí oddělení - Oddělení provádění exekučních srážek +420 596 662 309, Martin.Kret(zavináč)cssz.cz
Mgr. Pavlína Šindlerová vedoucí oddělení – Oddělení kontroly +420 596 662 552, +420 728 899 741, Pavlina.Sindlerova(zavináč)cssz.cz
Mgr. Ing. Soňa Blahutová IPZS - vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 596 662 333

Kontakty e-Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Ing. Marcel Poledník +420 596 662 553 marcel.polednik(zavináč)cssz.cz
Martina Hromjaková +420 596 662 573 martina.hromjakova(zavináč)cssz.cz
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Radka Paličková +420 596 662 275 radka.palickova(zavináč)cssz.cz
Světlana Neuvirthová +420 596 662 260 svetlana.neuvirthova(zavináč)cssz.cz
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Stela Dudová +420 596 662 239 stela.dudova(zavináč)cssz.cz
Rudolf Penkala +420 596 662 413 rudolf.penkala(zavináč)cssz.cz
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Vladimíra Jevická +420 596 662 430 vladimira.jevicka(zavináč)cssz.cz
Renáta Bystroňová +420 596 662 426 renata.bystronova(zavináč)cssz.cz
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Stela Dudová +420 596 662 239 stela.dudova(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště OSSZ Ostrava se nachází v ulici Zelená 3158/34a v Ostravě 2 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete tramvají linkou 4, 8, 12, vystoupíte ve stanici Krajský úřad.

Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravní podnik města Ostravy.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost krátkodobého parkování zdarma a to konkrétně:

  • před budovou OSSZ,
  • ulice 28. října před Domem kultury města Ostravy.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení OSSZ Ostrava

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Kontaktní osoby OSSZ Ostrava

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava

 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.os(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: airadhs

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení OSSZ Ostrava

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.os(zavináč)cssz.cz  nebo prostřednictvím datové schránky ID airadhs.  

11.

Předpisy

Právní normy

12.

Úhrady za poskytování informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací