ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Volejte Call Centra ČSSZ
Potřebujete poradit? Volejte call centra ČSSZ:

800 050 248

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Technická podpora eSlužeb

Kontakty

Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání

Zvolte okres

Zvolte kraj Zvolte kraj

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava

Volejte Call Centra CSSZ

UPOZORNĚNÍ: V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a s cílem co nejvíce snížit riziko šíření nákazy koronavirem oznamujeme, že s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95 nebo chirurgická rouška), které brání šíření kapének ve společných prostorách při vstupu do budovy ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno. U vstupu jsou také připraveny prostředky pro dezinfekci rukou.

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Adresa Krnovská 2975/75, 746 98 Opava
Telefon +420 553 604 111
Elektronická adresa podatelny posta.op(zavináč)cssz.cz
ID datové schránky zrgadgy
Úřední deska
Online tlumočení do znakového jazyka
  Úřední hodiny Podatelna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Úterý Na objednání ----
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek Na objednání ----
Pátek ---- ----

Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání. 

 


Pro informace o zpracování a výplatě dávek nemocenského pojištění vyberte telefonní kontakt podle dne narození žadatele o dávku.

Pojištěnci narozeni dne Telefonní kontakt
1., 2., 3. + 420 553 604 428
4., 5., 6. + 420 553 604 208
7., 8., 9. + 420 553 604 425
10., 11. + 420 553 604 414
12., 13., 14. + 420 553 604 415
15., 16., 17. + 420 553 604 409
18., 19., 20. + 420 553 604 255
21., 22., 30. + 420 553 604 405
31., 25., 26. + 420 553 604 413
27., 28., 29. + 420 553 604 153
23., 24. + 420 553 604 213

UPOZORNĚNÍ: dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny každý den v termínu do 30-ti dnů ode dne doručení kompletních dokladů na OSSZ Opava.

Bankovní spojení

Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

  Číslo účtu IBAN
Důchodové pojištění OSVČ 01011-7928821/0710 CZ2007100010110007928821
Nemocenské pojištění OSVČ 11017-7928821/0710 CZ6007100110170007928821
Pro zaměstnavatele 21012-7928821/0710 CZ0607100210120007928821
Dobrovolné důchodové pojištění 21012-7928821/0710 CZ0607100210120007928821

Kontaktní osoby

Jméno Funkce Telefon
Ing. Zdenka Krajčíková (PDF 49 kB) ředitelka OSSZ +420 553 604 110
Mgr. Martina Slaninová (PDF 124 kB) ředitelka odboru sociálního pojištění - Odbor sociálního pojištění +420 553 604 115
Bc. Helena Kavanová vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění +420 553 604 402
Mgr. Šárka Šoberová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění +420 553 604 113
Mgr. Kateřina Kanovníková vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ +420 420 553 604308
RNDr. Bc. Tomáš Garšic (PDF 48 kB) ředitel odboru výběru pojistného - Odbor výběru pojistného +420 553 604 427
Ing. Jiří Hopp vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek +420 553 604 319
Ing. Iveta Stoklasová vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek +420 553 604 117
Mgr. Ivo Dlabola vedoucí oddělení - Oddělení kontroly +420 553 604 222
Bc. Andrea Donátková vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 553 604 114
MUDr. Olga Knitlová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 420 553 604138
Miroslav Kvapil Kontakty k eNeschopence - informace pro lékaře +420 553 604 132
Marta Tichá Kontakty k eNeschopence - informace pro zaměstnavatele +420 553 604 404

Kontakty e-Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Milena Banasová +420 553 604 209 milena.banasova(zavináč)cssz.cz
Zdeňka Hilková +420 553 604 200 zdenka.hilkova(zavináč)cssz.cz
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Daria Onderková +420 553 604 419 daria.onderkova(zavináč)cssz.cz
Marta Tichá +420 553 604 404 marta.ticha(zavináč)cssz.cz
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Monika Kocurová +420 553 604 405 monika.kocurova(zavináč)cssz.cz
Bc. Martina Vinklarková Dis. +420 553 604 415 martina.vinklarkova(zavináč)cssz.cz
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Ing. Jiří Hopp +420 553 604 319 jiri.hopp(zavináč)cssz.cz
Marcela Jakešová +420 553 604 423 marcela.jakesova(zavináč)cssz.cz
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Marta Tichá +420 553 604 404 marta.ticha(zavináč)cssz.cz
Miroslav Kvapil +420 553 604 132 miroslav.kvapil(zavináč)cssz.cz

Jak se k nám dostanete

Pracoviště OSSZ Opava se nachází v ulici Krnovská 2275/75 v Opavě a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Nejlépe se k nám dostanete trolejbusem či autobusem směr Jaktař - cílová zastávka „Stará silnice“:

  • od vlaku – Opava – východní nádraží – trolejbusem přímou linkou 206
  • nebo z centra – trolejbusem - linky 203, 205, 206 či autobusem - linky 212, 215, 216

Aktuální jízdní řády včetně mimořádných dopravních událostí naleznete na stránkách Městského dopravního podniku Opava, a.s.

V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování na parkovišti v areálu Magistrátu města Opavy v ulici Krnovská. Parkování v areálu je možné na vyznačených místech s parkovacími hodinami po dobu dvou hodin zdarma.

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1.

Název

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava

2.

Důvod a způsob založení

Základní informace

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení OSSZ Opava

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Krnovská 2975/75

746 98 Opava

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krnovská 2975/75

746 98 Opava

4.3

Úřední hodiny

Pondělí, Středa   8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Kontaktní osoby OSSZ Opava

4.5

Adresa internetových stránek

www.cssz.cz

4.6

Adresa podatelny

Krnovská 2975/75

746 98 Opava
 

Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

posta.op(zavináč)cssz.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: zrgadgy

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení OSSZ Opava

6.

IČO

00006963

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

8.1

Rozpočet

Zprávy o činnosti

9.

Žádosti o informace

Zásady pro vyřizování žádostí o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Opava, Krnovská 2975/75, 746 98 Opava nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.op(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID zrgadgy.  

11.

Předpisy

Právní normy

12.

Úhrady za poskytování informací

 

13.

Licenční smlouvy

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy z oblasti poskytování informací