ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Projekty realizované v ČSSZ s podporou EU


Česká správa sociálního zabezpečení realizovala a v současné době realizuje v rámci fondů Evropské unie následující projekty:

Programové období 2021 – 2027

 

Programové období 2014 – 2020

Ukončené projekty

Programové období 2014 – 2020

 

Programové období 2007 – 2013

 

 

 

 

  • Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 1. část (CZ 1.04/4.1.00/41.00001 (PDF 110,75 kB))

 

  • Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 2. část (CZ 1.04/4.1.00/41.00002 (PDF 116,11 kB))

 

 

 

 

 

Další mezinárodní projekty

 

 

Ukončené projekty

Rok 2010

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická neschopenka včetně elektronického hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti

  • záměr: analytické zpracování odborné projektové a technické dokumentace pro projekt „Elektronická neschopenka včetně elektronického hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti“, který je zaměřen na zavedení elektronické neschopenky, tedy přechod z papírové na elektronickou komunikaci při vybraných činnostech vznikajících v rámci nemocenského pojištění
  • realizace: prosinec 2009 – červen 2010

Projekt „Zpracování analýz pro projekt 157 - Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

  • záměr: ucelené analytické zpracování odborné projektové dokumentace pro projekt „Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“, který je zaměřen na zavedení integrovaného systému elektronické podatelny, elektronické výpravny a spisové služby prostřednictvím pořízení specializovaného SW a HW, který vytvoří jednotnou platformu pro elektronickou spisovou službu, a nově zavede elektronickou výpravnu
  • realizace: listopad 2009 – květen 2010