ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ


Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Informace o podání formuláře „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ naleznete v sekci Pojištění OSVČ.

ČSSZ nabízí klientům vyplnění a zaslání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 také přímo z ePortálu ČSSZ, který podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. 

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu prostřednictvím datových schránek nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

Zároveň je umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

e - Podání Přehledu OSVČ prostřednictvím zastupující osoby

Zastupující osobou je fyzická nebo právnická osoba (např. externí účetní firma), která na základě zmocnění zpracovává za OSVČ agendu související s e - Podáním.

V případě, že OSVČ chce pověřit jinou osobu k - Podání Přehledu o příjmech a výdajích, je nutno předložit místně příslušné správě sociálního zabezpečení (§ 7 zákona č. 582/1991 Sb.), plnou moc k zastupování ve věci e – Podání. K tomuto účelu lze využít tiskopis, který slouží pro pověřování jiných subjektů k zasílání e - Podání ČSSZ, předepsaných či doporučených tiskopisů nemocenského a důchodového pojištění a k využívání služeb ePortálu ČSSZ (souhrnně eSlužby ČSSZ). V tiskopisu OSVČ označí rozsah zmocnění. Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů se zasílají na místně příslušnou OSSZ (PSSZ/MSSZ Brno) buď prostřednictvím datové schránky, nebo s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny, nebo oprávněným podávajícím přihlášeným přes NIA. Uvedený tiskopis lze nalézt zde.

Pokud nebude ke zplnomocnění použit výše uvedený formulář, je třeba v plné moci uvést pouze ty úkony, ke kterým OSVČ zmocněnce zplnomocňuje. Plná moc (postačuje i prostá kopie) může být zaslána příslušné správě sociálního zabezpečení i elektronicky. Správa sociálního zabezpečení v případě jakýchkoliv pochybností může přistoupit k ověření informace, zda a v jakém rozsahu OSVČ skutečně zmocněnce pověřila. 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248.