ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů na ePortálu ČSSZ


ČSSZ umožňuje vyplnění, odeslání a vytištění vybraných tiskopisů pomocí interaktivních formulářů na svém ePortálu. Skupinu nových interaktivních tiskopisů ČSSZ postupně rozšiřuje.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů ČSSZ

Počítače, notebooky

Pro práci s interaktivními tiskopisy je třeba na PC a noteboocích povolit internetovému prohlížeči instalaci doplňku FormApps Plugin. Tento doplněk zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s uznávaným elektronickým podpisem. Instalace doplňku se nabídne automaticky při prvním otevření tiskopisu či při zjištění jeho novější verze.

Poznámka pro uživatele počítačů s omezenými administrátorskými právy

V prohlížeči MS Internet Explorer vyžaduje instalace doplňku (ActiveX) práva administrátora, v prostředích Google Chrome a Firefox (Java applet) vyžaduje práva administrátora pouze instalace běhového prostředí Java a samotný doplněk pak již práva administrátora nevyžaduje.

 

Mobilní telefony, tablety

Pro použití na tabletech nebo chytrých mobilních telefonech je třeba stáhnout aplikaci FormApps Mobile. Aplikace FormApps Mobile zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisy. Aplikace je dostupná zdarma v  App Store, Google Play a Windows Store.

 

Pokračovat na