ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Archiv - Ke stažení


Služba Formulář zfo
(verze)
Metodické pomůcky

Důchodové pojištění

formulář ELDP pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 (lze i nyní používat) ELDP2009

Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 (PDF 296,74 kB)

Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 (PDF 335,97 kB)

formulář RELDP pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008
programem 602XML Filler verze 4 a vyšší již není podporován

e - Podání podepsané uznaným elektronickým podpisem uskutečníte stiskem tlačítka na ovládacím panelu „Poslat podání přes veřejné rozhraní“ (VREP). K tomuto způsobu podání je třeba registrace na příslušné OSSZ.

RELDP

Všeobecné zásady pro vyplňování RELDP pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 (PDF 233,09 kB)

Metodická pomůcka pro vyplňování RELDP pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 (PDF 259,57 kB)

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě

POS 2009 4.7 (ZIP 72,61 kB)
(9. 9. 2009)

Všeobecné zásady platné od 1. 1. 2009 (PDF 155,29 kB)  (PDF 155,29 kB)
 

Nemocenské pojištění

Oznámení o nástupu do zaměstnání
podávaný od 1. 1. 2009

ONZ v51 (ZIP 30,2 kB)
(2. 11. 2011)

Všeobecné zásady za období od 1. 1. 2009 (PDF 115,39 kB)

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
podávaná od 1. 1. 2009

NEMPRI v2.9 (ZIP 45,32 kB)
(26. 10. 2011)
Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím e - Podání (PDF 400,45 kB)
 

Pojistné na sociální zabezpečení

Přehled o výši pojistného pro rok 2015

PVPOJ 2015

 
Přehled o výši pojistného pro rok 2013 a 2014 PVPOJ 2013 a 2014  
Přehled o výši pojistného pro rok 2012 PVPOJ 2012
 
 
Přehled o výši pojistného pro rok 2011 PVPOJ 2011  
Přehled o výši pojistného pro rok 2010 PVPOJ 2010  
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2009 PVPOJ
 
 
 

Osoby samostatně výdělečně činné

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017

OSVC 2017

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 (PDF 228,64 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

OSVC 2016

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 (PDF 1,12 MB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

OSVC 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 (PDF 412,48 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

OSVC 2014

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 (PDF 94,38 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

OSVC 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 (PDF 94,38 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

OSVC 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 (PDF 315,28 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011

OSVC 2011

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 (PDF 85,64 kB)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010

OSVC 2010

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 (PDF 119,92 kB)
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 OSVC 2009 Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 (PDF 95,83 kB)
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 OSVC_2008 Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 (PDF 96,02 kB)
 

Servisní e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu pro osoby s pověřením pro službu RELDP

UsrCert RELDP v3 (ZIP 30,1 kB)
(13. 10. 2014)

 

Oznámení kvalifikovaného certifikátu pro osoby s pověřením pro službu ONZ

UsrCert ONZ v5 (ZIP 30,09 kB) 
(13. 10. 2014)

 

 

Program Software602 Form Filler pro e - Podání nebo pro vyplňování a tisk do originálních tiskopisů ČSSZ

 

Podávací a dotazovací protokol e - Podání ČSSZ

  • Podávací a dotazovací protokol (DOC 735,5 kB) pro - Podání ČSSZ verze 1.24 (datum aktualizace 8. 6. 2011), popis rozhraní pro komunikaci s ČSSZ  (oprava hodnot TimestampValue pro ggdisg, změna nastavení intervalu mezi podáním a dotazem na stav zpracování), stav do 31.12.2011.