ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Služby e - Podání


OZUSPOJ

Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání

ONZ

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

OZUSPOJ  

Přehled o výši pojistného 
pro období od března 2021 

PVPOJ 2021

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2021

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb.

aplikace eNeschopenka

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele 
(zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)

UsrCert

 

Plné moci (zmocnění)

 

ARCHIV elektronických formulářů