ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Služby e - Podání


Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání

ONZ

Přehled o výši pojistného 
pro období od 1. 1. 2016 

PVPOJ 2016

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2019

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti  (HPN), tzv. eNeschopenka 
(předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN a registrace na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno) 

Službu Hlášení pracovní neschopnosti (HPN) je možné používat pouze do 31. 12. 2019. Tuto službu nahradí nový systém eNeschopenky.

Příručka pro lékaře (PDF 380,98 kB)

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele 
(zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)

UsrCert

 

Pověřování

 

ARCHIV elektronických formulářů