ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Přehled o výši pojistného


Zaměstnavatel je ke dni splatnosti pojistného, tj. v období od prvního do dvacátého dne, povinen příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) předložit spolu s požadovanými údaji formulář „Přehled o výši pojistného“ (PVPOJ).

V „Přehledu o výši pojistného“ se vykazuje úhrn vyměřovacích základů a samostatně pojistné za zaměstnance a pojistné za zaměstnavatele. Obecné informace o podání „Přehledu o výši pojistného“ naleznete v sekci Pojistné na sociální zabezpečení.

Lhůta pro podání: od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce po měsíci, za který je přehled s potřebnými údaji předkládán.

 

PVPOJ může být trojího typu:

  • Normální
  • Změnový (opravný)
  • Storno (zrušení již přijatého podání)

 

Změnové nebo storno podání PVPOJ je možné zaslat pouze stejným způsobem, jakým bylo odesláno původní podání. Podávajícím je k dispozici Návod na změnové (opravné) a storno e - Podání PVPOJ (PDF 84,44 kB).

Upozornění: Pokud formulář obsahuje nedovolený znak „mezera“ před nebo za větou v názvu ulice, na začátku nebo na konci jména, příjmení, telefonního čísla, PSČ, může být podání zamítnuto.

 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248.