ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Call centrum technické podpory eSlužeb ČSSZ


Call centrum technické podpory poskytuje klientům ČSSZ informace ryze technického rázu a to zejména:

 

 

ke službě e - Podání ČSSZ, která umožňuje elektronická podání doručovat jako datové věty v xml formátu,

  • ePortálu ČSSZ, který slouží k prohlížení údajů evidovaných v ČSSZ a poskytuje vybrané online služby ČSSZ a k
  • Portálu otevřených dat ČSSZ, který slouží k publikaci a vizualizaci otevřených dat ČSSZ.

 

Call centrum technické podpory v souvislosti s e - Podáním:

  • poradí s certifikáty (elektronické podpisové klíče a šifrovací certifikát),
  • řeší problémy s komunikací IT systémů, s instalací programu pro využívání služeb e - Podání,
  • podává informace o stavu zpracování e - Podání,
  • vysvětlí technické chyby v případě zamítnutí formulářů,
  • odpovídá na dotazy k jiným formám elektronického podávání - doručování okem čitelných formátů do
  • datových schránek a na e-podatelny místně příslušných OSSZ a ústředí ČSSZ.

 

  Call centrum technické podpory je dále určeno klientům využívajícím ePortál ČSSZ, kdy:

  • pomáhá v případě problémů s přihlášením a
  • řeší chybová hlášení systému.

 

Call centrum technické podpory neodpovídá na dotazy týkající se důchodového a nemocenského pojištění či jiné odborné agendy v působnosti ČSSZ.  

 

Úřední hodiny 

Pondělí

8:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 15:30

Středa

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 15:30

Pátek

8:00 - 12:00