ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Předávání předepsaných tiskopisů (tzv. služba e - Podání)


Jedná se o způsob elektronického předávání předepsaných tiskopisů, které jsou po odeslání bezchybného podání automaticky zpracovány v systémech ČSSZ. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný je formát xml).

Způsoby elektronického podání předepsaných tiskopisů (formulářů) a další praktické informace jsou k dispozici níže.

Zaměstnavatelé podávají:

 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
 • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ)
 • Přehled o výši pojistného od ledna 2023 (PVPOJ)
 • Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (POS)

Osoby samostatně výdělečně činné podávají:

 • Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Ošetřující lékaři podávají:

 • Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
 • Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
 • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb.

Zasílání e - Podání s uznávaným elektronickým podpisem

 • Klienti mohou před vypršením platnosti již registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ za pomocí Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT) záznam o obnovení/prodloužení kvalifikovaného certifikátu.


 

Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou:

 • počítač
 • internet
 • datová schránka anebo uznávaný elektronický podpis (v případě podání s uznávaným elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání zaregistrovat).