ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě


Tiskopis „Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě pro účely důchodového pojištění“ (POS) slouží k plnění povinnosti v oblasti důchodového pojištění osob se zdravotním postižením při jejich teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost na středních, vyšších odborných a vysokých školách za daný kalendářní rok. Zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení má povinnost vést o těchto osobách evidenci v potřebném rozsahu a údaje předkládat na předepsaném formuláři ČSSZ do 8 dnů ode dne skončení jejich přípravy. Podání se činí v elektronické podobě ve formě datové zprávy, která musí být ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ a zveřejněném na úřední desce ČSSZ.

 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248.