ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Způsoby elektronického podání pro OSVČ


Tiskopisy určené pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) jako je např. Přehled o příjmech a výdajích, Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) výkonu samostatné výdělečné činnosti, Přihláška k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ vyplníte jednoduše na PC v interaktivním formuláři.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím datových schránek nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

Zároveň je umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat pomocí ePortálu ČSSZ prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority.

 

Datové schránky

Pokud máte datovou schránku, můžete tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení), kde je k dispozici interaktivní tiskopis, který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v požadovaném formátu xml, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brnodo datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, alternativně do datové schránky e - Podání (ID datové schránky: 5ffu6xk). 

Ostatní předepsané tiskopisy, pro které není stanoven formát xml, např. Přihláška OSVČ 
k účasti na nemocenském pojištění,  Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, a další nepovinné tiskopisy lze zasílat elektronicky pouze do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení v uživatelsky čitelných formátech. Pro vyplnění a odeslání je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení)který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v čitelném formátu do datové schránky odpovídající výběru příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. 

 

Uznávaný elektronický podpis

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, můžete předepsaný tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 podat na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP). Pro vyplnění a odeslání je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ (není vyžadováno přihlášení), který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v předepsaném formátu xml do VREP/APEP.

uznávaným elektronickým podpisem můžete kterýkoliv jiný tiskopis OSVČ podat prostřednictvím elektronické podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v uživatelsky čitelných formátechPro vyplnění je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ, který obsahuje kontroly (není vyžadováno přihlášení).

Uvedené předepsané, ale i nepovinné tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU se zasílají na elektronické adresy podatelny příslušné OSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. pdf, jpg, tiff).

Kontakty

 

 

Národní identitní autorita (NIA)

Tiskopisy OSVČ může klient přihlášený k ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA zaslat za pomocí tlačítka „Odeslat přes ePortál“, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu.

 

Mzdový software

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i tiskopis pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje tiskopis ČSSZ, ale neumožňuje jeho odeslání prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ, zjistěte si, zda váš program umí export dat z tiskopisu do datové věty (ve formátu xml dle specifikace ČSSZ). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického tiskopisu od ČSSZ, a to na  ePortálu ČSSZ v sekci Tiskopisy pomocí funkce „Načíst tiskopis ze souboru“.

Datovou zprávu vytvoříte využitím interaktivního tiskopisu nebo prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu - Podání.