ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Ukončení oznamování „izolace“ v eNeschopenkách

Dne 20. 4. 2023 jsme ukončili oznamování „izolace“ v eNeschopenkách

Informujeme, že v návaznosti na vyhlášku č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, bylo dne 20. 4. 2023 v notifikacích pro zaměstnavatele ukončeno předávání informace o „izolaci“, které se zobrazovalo v poznámce za údajem o profesi v případě covidových diagnóz.

V portálové službě „Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců“ bude informace o izolaci u notifikací z období do 20. 4. 2023 zobrazována. Ve službách „Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance“ a „Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců“ už tato informace není zobrazována, a to ani u případů z období do 20. 4. 2023.

 

20. 4. 2023

Upozornění na částečnou odstávku systému v produkčním prostředí dne 18.3.2023 od 12:00 do 17:00

Oznamujeme, že v sobotu 18. 3. 2023 od 12:00 do 17:00 z důvodu technické údržby dojde k odstávce ePortálu ČSSZ. ePodání bude stále možné podat přes kanál APEP, ale budou zpracovávána po dokončení odstávky.

Děkujeme za pochopení.

8. 3. 2023

Upozornění na nové e-Podání

Oznamujeme, že na stránce Definice e - Podání OZUSPOJ (nové e-Podání od 1.2.2023) - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) byly zveřejněny informace k nové službě e-Podání OZUSPOJ (Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném). Služba bude do produkce nasazena 1. února 2023.

V testovacím prostředí bude služba OZUSPOJ nasazena v polovině ledna.

22. 12. 2022

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání