ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Nový SSL certifikát epodani.cssz.cz pro komunikaci s VREP / APEP

Dne 28.8.2023 v pozdních odpoledních hodinách dojde u adresy epodani.cssz.cz ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena. I nadále bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“. Veřejná část nového SSL certifikátu s platností do 4.9.2024 je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Ke stažení pro služby e - Podání.

V testovacím prostředí bude nový SSL certifikát pro t-epodani.cssz.cz nasazen dne 23.8.2023.

17. 8. 2023

Informace k e-Podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP

Oznamujeme, že na podzim 2023, nejdříve koncem září, plánujeme nasadit novou verzi 1.2 všech tří e-Podání Žádostí o určení příslušnosti k právním předpisům. Nasazení bude probíhat výměnou za stávající verzi, nebude umožněn souběh. Od 23.6.2023 je testovací prostředí nastaveno na tuto novou verzi 1.2. Kromě úpravy formulářů plánujeme do konce roku spustit portálovou aplikaci OLA, která klientům vyplnění těchto složitých formulářů usnadní.

14. 8. 2023

Informace k e-Podání ONZ 2022 a upozornění na ukončení příjmu ONZ 2009

Oznamujeme, že 12.6.2023 byla do testovacího prostředí nasazena nová datová věta ONZ 2022 verze 1.2 včetně nového XSD schématu, které se odkazuje na novou verzi XSD baseType2 určenou pro novější typy e-Podání. Jedná se o drobné úpravy formálně logických kontrol, které jsou formou revizí vyznačeny v popisu datové věty. Nová datová věta nadále umožňuje zasílání dat původně určených pouze pro starší ONZ 2009.

V produkčním prostředí budou do 30. 9. 2023 všechny datové věty ONZ 2022 verze 1.2 (po plánovaném nasazení v nejbližší době), verze 1.1 a verze 1.0, včetně ONZ 2009 přijímány souběžně.

30.9.2023 dojde k ukončení příjmu datové věty ONZ 2009 (vztahující se k období do 31.3.2022). Její funkcionalitu plně nahrazuje ONZ 2022 verze 1.1 a verze 1.2.

31.12.2023 dojde k ukončení příjmu datové věty ONZ 2022 verze 1.0 a verze 1.1. Funkcionalitu všech datových vět ONZ plně nahrazuje ONZ 2022 verze 1.2. Prostřednictvím e-Podání (a interaktivního formuláře) ONZ 2022 verze 1.2 bude možné i nadále hlásit případné skončení zaměstnání s datem před 1.4.2022.

22. 6. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání