ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e-Podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP


Od 17. 5. 2022 je možné podat formuláře VPO elektronicky. Tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

Nasazení těchto podání v testovacím prostředí již bylo provedeno.

e-Podání VPO obsahuje tři formuláře, každý má zde svůj odstavec.

XSD schéma datových typů pro VPO (XSD 32,41 kB) (Společný soubor pro všechny tři formuláře - CommonVpoTypes)

SZZVPP (Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZVPP :

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_SZZVPP" version="1.2">

SZZ_OSVC_VPP (Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZVPP:

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_SZZOSVCVPP" version="1.2">

ZOSVCP (Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZVPP :

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_ZOSVCP" version="1.2">