ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e-Podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP


Od 17. 5. 2022 je možné podat formuláře VPO elektronicky. Tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

Dne 2.11.2023 bude nasazena nová verze 1.2 všech tří e-Podání Žádostí o určení příslušnosti k právním předpisům. Nasazení bude probíhat výměnou za stávající verzi, nebude umožněn souběh. Od 23.6.2023 je testovací prostředí nastaveno na tuto novou verzi 1.2. Kromě úpravy formulářů plánujeme do konce roku spustit portálovou aplikaci OLA, která klientům vyplnění těchto složitých formulářů usnadní.

Nová verze platná od 2.11.2023.

XSD schéma datových typů pro VPO (XSD 32,41 kB) (XSD 35,46 kB)(Společný soubor pro všechny tři formuláře - CommonVpoTypes)

Soubory pro jednotlivé formuláře:

SZZVPP (Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZVPP :

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO23_SZZVPP" version="1.2">

SZZ_OSVC_VPP (Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZ_OSVC_VPP:

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO23_SZZOSVCVPP" version="1.2">

ZOSVCP (Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ)

Hodnoty namespace pro datovou větu ZOSVCP :

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO23_ZOSVCP" version="1.2">

Současná verze platná do září 2023:

XSD schéma datových typů pro VPO (XSD 32,41 kB) (Společný soubor pro všechny tři formuláře - CommonVpoTypes)

SZZVPP (Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZVPP :

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_SZZVPP" version="1.2">

SZZ_OSVC_VPP (Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu SZZ_OSVC_VPP:

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_SZZOSVCVPP" version="1.2">

ZOSVCP (Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení)

Hodnoty namespace pro datovou větu ZOSVCP:

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" eType="VPO21_ZOSVCP" version="1.2">