ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Informace pro podávající

Pro testování služeb použijte prosím IP adresu https://t-epodani.cssz.cz/VREP/submission .
Pro adresy https://vrep1-t.cssz.cz/VREP/submission a https://vrep2-t.cssz.cz/VREP/submission
dostávají podávající chybovou hlášku: „Chyba komponenty inet číslo 12007 : Name not resolved“

13. 7. 2020

Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 28. 4. 2020 byla aktualizována společná dokumentace k e-podání DZDPN_V2 a ke službě zasílání notifikací do datových schránek zaměstnavatelů (verze 1.3.1)., a to popis rozhraní a související komentář popisu rozhraní. Byly aktualizovány XML soubory s ukázkovými datovými větami.

28. 4. 2020

Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 13. 3. 2020 bylo nasazeno rozšíření notifikační služeb pro zaměstnavatele. Nově se propaguje pole profese z 1. dílu DPN do  elementu Poznámka. Profesi tedy zaměstnavatel nově dostává v notifikacích VznikDPNInfo zasílaných do DS (viz příklad přílohy xml a příklad přílohy pdf). Dále ji může zaměstnavatel zjistit v odpovědi na službu  DZDPN-v2 a na on-line službě ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, a to pro všechny notifikace vytvořené od 1. 3. 2020. Rozhraní se nemění.

16. 3. 2020

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)