ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e - Podání OZUSPOJ


Pro tvůrce programu na e - Podání OZUSPOJ

Oznámení záměru uplatňovat slevu je možné podat elektronicky. Tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

 • Datová věta OZUSPOJ (PDF 212,98 kB) aktualizováno k 27.2.2023 (Zjednodušení popisu povinností na povinný, nepovinný a podmíněně povinný)
  • XSD Schéma OZUSPOJ (XSD 6,97 kB) aktualizováno k 29.6.2023 (XSD schéma se nyní odkazuje na novou verzi XSD baseType2 určenou pro novější typy e-Podání). Aktualizováno 3.1.2023, v elementu documentation doplněný prefix „xs:“; Pro element typPodani změněný datový typ, aby prošla čísla 1-3)
 • Ukázka formuláře  (PDF 622,48 kB)- Upozorňujeme, že se jedná pouze o ukázku formuláře určenou pro tvůrce SW systémů.
 • Ukázku formuláře nelze použít pro podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Podání tohoto tiskopisu v listinné podobě nebo ve formátu PDF (byť zaslané elektronicky) ČSSZ nemůže akceptovat, neboť v souladu s právní úpravou zaměstnavatel oznamuje ČSSZ záměr výhradně elektronicky ve formě datové věty. S ohledem na skutečnost, že příslušný zákon nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023, nelze před tímto datem oznámení záměru učinit, a to ani elektronicky ve formě datové věty.
 • Příklad datové věty (XML 1,06 kB) aktualizováno k 30.1.2023 (vzor1 – náhodné RČ, testuje se přijetí podání)
 • Příklad datové věty (XML 1,07 kB) aktualizováno k 30.1.2023 (vzor2 – RČ = 7001049990, testuje se zamítnutí podání)

Protože dochází k chybám v nepovinném elementu <SENDER>, kde někteří vývojáři uvádějí

[<SENDER . . . ISDSreport="XML+HTML" . . . /> místo správného [<SENDER . . . ISDSreport="3" . . . /> ,

upozorňujeme, že platí údaje podle tabulky:

ISDSreport

SENDER/ISDSreport

N

Číselník

0 .. "NONE"

1 .. "XML"

2 .. "HTML"

3 .. "XML+HTML"

Default je "3"

0 | 1

Pro kanál ISDS definuje typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje

V rámci e-Podání OZUSPOJ lze zaslat pouze jeden formulář Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance, tzn. pouze jednoho zaměstnance.

Zamítnutí OZUSPOJ z důvodu již evidovaného záměru od jiného zaměstnavatele je možné otestovat na fiktivním zaměstnanci:

 • RČ: 7001049990, Jméno: Testovací, Příjmení: Osoba
 • Systém vrátí chybové hlášení:
  • Kód chyby: 102
  • Popis chyby: Vaše podání bylo zamítnuto z důvodu dřívějšího uplatnění záměru jiným zaměstnavatelem.

Informace k použití storna OZUSPOJ:

Storno Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance by měl zaměstnavatel učinit bezodkladně poté, když zjistí, že oznámil záměr uplatňovat slevu, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené právní úpravou (§ 7a odst. 1 a 2 citovaného zákona). Stornovat lze vždy pouze záměr jako takový, nelze samostatně stornovat pouze „skončení záměru“. Nejde tedy o storno konkrétního podání, ale o storno evidence záměru jako takového (zrušení celého záměru).