ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dne 16.5.2023 byla provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz.

Dne 22.5.2023 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

17. 5. 2023

ONZ 2022 - evidence zaměstnanců - cizinců požívajících dočasnou ochranu

Informujeme, že v souvislosti s evidencí zaměstnanců - cizinců požívajících dočasnou ochranu podle zvláštního právního předpisu v Registru pojištěnců ČSSZ s účinností od 1. 4. 2023 byly aktualizovány podmínky vyplňování údajů ve formuláři „ONZ – skončení zaměstnání“ v Části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti, resp. byl doplněn číselník důvodů k neposkytnutí těchto údajů – viz dokument Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“.

16. 5. 2023

Ukončení oznamování „izolace“ v eNeschopenkách

Dne 20. 4. 2023 jsme ukončili oznamování „izolace“ v eNeschopenkách

Informujeme, že v návaznosti na vyhlášku č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, bylo dne 20. 4. 2023 v notifikacích pro zaměstnavatele ukončeno předávání informace o „izolaci“, které se zobrazovalo v poznámce za údajem o profesi v případě covidových diagnóz.

V portálové službě „Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců“ bude informace o izolaci u notifikací z období do 20. 4. 2023 zobrazována. Ve službách „Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance“ a „Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců“ už tato informace není zobrazována, a to ani u případů z období do 20. 4. 2023.

 

20. 4. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání