ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Tiskopisy


Interaktivní tiskopisy

Interaktivní tiskopisy slouží k elektronickému vyplnění a následnému předávání tiskopisů (vyplněné tiskopisy je možné vytisknout a zaslat v písemné podobě).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může interaktivní tiskopisy a e - Podání po jejich vyplnění odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně je může odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášeným klientům ePortálu jsou interaktivní tiskopisy a e - Podání také k dispozici, nenačtou se jim ale jejich identifikační údaje a tiskopisy mohou odeslat po přihlášení do datové schránky či po nahrání certifikátu pro elektronický podpis.

U automaticky zpracovávaných tiskopisů, tzv. e - Podání ČSSZ, je nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ.

K vyplnění tiskopisů napomáhají kontroly vybraných polí a také nápověda či vysvětlivky. Vyplňovaný rozepsaný tiskopis je možné si uložit do svého PC (formát XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“).

Tiskopis je také možné po provedených kontrolách (tlačítko „Zkontrolovat data“) uložit ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“).

Upozorňujeme, že k tiskopisu Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) je možné přikládat přílohy pouze ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT. Není tak umožněno přikládat a zasílat přílohy k tomuto tiskopisu v jiných typech formátů, což platí také pro tiskopisy zasílané z personálního či mzdového softwaru.

Předepsané tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) nebo elektronicky.

Pravidla pro elektronické podávání předepsaných tiskopisů:

  • vybrané předepsané tiskopisy je možné zasílat pouze prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ, a to ve formátu XML. Služba e - Podání je k dispozici jak pro podání s uznávaným elektronickým podpisem, tak pro podání do datové schránky.
  • ostatní předepsané tiskopisy lze zasílat s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny, anebo do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení v běžných uživatelsky čitelných formátech, a to např. ve formátu PDF, JPG apod.

Tiskopisy lze elektronicky vyplnit a zaslat ČSSZ přes ePortál ČSSZ.