ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace pro SW vývojáře


Upozorňujeme, že stránka byla z důvodu přehlednosti rozdělena na dvě samostatné stránky:

  1. Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů
  2. Informace pro vývojáře lékařského SW