ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro SW vývojáře


eNeschopenka  

Dokumentace pro tvůrce lékařského SW pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Nejčastěji kladené dotazy pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Prezentace z konference pro vývojáře mzdových a personálních SW 20. 6. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 16. 5. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 27. 3. 2019

Aktuality pro SW vývojáře


17. 9. 2019 Informace pro vývojáře lékařských a mzdových systémů

Ve dnech 20.9.2019 od cca 17:00 do 22.9.2019 do cca 12:00 bude probíhat odstávka testovacího prostředí ČSSZ. Děkujeme za pochopení.

17. 9. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Oznamujeme Vám, že probíhají úpravy služby 10.7 Správa IČPE. Z tohoto důvodu není možné jejich volání v testovacím prostředí. Jakmile budou úpravy dokončeny, tak Vás budeme opět touto cestou informovat. Děkujeme za pochopení.

12. 9. 2019 Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného od 1. 7. 2019

Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5. 9. 2019 Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP/APEP budou nasazeny nové certifikáty pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých SSL certifikátů končí 12. 9. 2019.

Upozornění:

Od 10. 7. 2019 jsou doménové certifikáty vydávány novou podřizenou certifikační autoritou PostSignum Public CA 5.

2. 9. 2019 Informace pro vývojáře mzdových systémů

Dne 1. 9. 2019 bylo zpřístupněno testovací rozhraní nových notifikačních služeb pro zaměstnavatele – data o pracovní neschopnosti zaměstnanců (DZDPN20).

9. 8. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 9. 8. 2019 byly aktualizovány Nejčastěji kladené dotazy pro vývojáře lékařských SW.

6. 8. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 6. 8. 2019 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro eNeschopenku. Byl doplněn popis požadavků na lékařský SW: pravidla pro výběr správce pojištění a doplnění informací o zaměstnání a upřesnění pravidel pro načítání neschopenek (nová kapitola 8 v Komentáři k rozhraní). Dále došlo ke změně ve službách 10.6 IkreDpnVratPodani (xsd), 10.3 IkreDpnPripravPodaniHol (vycházky) 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu (změna povinnosti).

31. 7. 2019 Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

Oznamujeme, že byl zveřejněn popis rozhraní nových notifikačních služeb pro zaměstnavatele – data o pracovní neschopnosti zaměstnanců.