ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů


13. 7. 2020 Informace pro podávající

Pro testování služeb použijte prosím IP adresu https://t-epodani.cssz.cz/VREP/submission .
Pro adresy https://vrep1-t.cssz.cz/VREP/submission a https://vrep2-t.cssz.cz/VREP/submission
dostávají podávající chybovou hlášku: „Chyba komponenty inet číslo 12007 : Name not resolved“

28. 4. 2020 Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 28. 4. 2020 byla aktualizována společná dokumentace k e-podání DZDPN_V2 a ke službě zasílání notifikací do datových schránek zaměstnavatelů (verze 1.3.1)., a to popis rozhraní a související komentář popisu rozhraní. Byly aktualizovány XML soubory s ukázkovými datovými větami.

25. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Upozorňujeme, že na základě podnětů některých vývojářů bude stará verze služby DZDPN ponechána v provozu do konce června 2020. Upozorňujeme však, že tato verze služby neposkytuje informace o změnách zahájení a ukončení DPN z opravných podání lékařů ani storna DPN ani informaci o profesi (karanténě).  Zaměstnavatelé napojeni na původní verzi DZDPN musí tak využívat ještě jiné ze služeb DPN (služby ePortálu ČSSZ či notifikace do DS), kam už jsou tyto informace propagovány. Proto Vám doporučujeme přechod na DZDPN-V2 realizovat co nejdříve.

Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020

Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)