ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro SW vývojáře


eNeschopenka  

Dokumentace pro tvůrce lékařského SW pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Nejčastěji kladené dotazy pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Prezentace z konference pro vývojáře mzdových a personálních SW 20. 6. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 16. 5. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 27. 3. 2019

Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Aktuality pro SW vývojáře


23. 1. 2020 Informace o změně algoritmů pro šifrování odpovědí

V souvislosti s praxí certifikačních autorit, které umožňují svým klientům ukládat na čipové karty (USB token Bit4Id TokenME apod.) nejen zaručený elektronický podpis, ale i komerční certifikát (určený například pro šifrování odpovědí), jsme byli nuceni dnes večer provést downgrade algoritmů pro šifrování odpovědi z modernějších algoritmů RSA-OAEP + AES-256-CBC na starší verzi RSA + AES-128-CBC. Důvodem tohoto kroku je funkčnost čipových karet, které nedokáží modernější algoritmy dešifrovat.

16. 1. 2020 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 16. 1.  2020 byl aktualizován komentář k popisu rozhraní pro eNeschopenku. Po zkušenostech z náběhu nového systému byla doplněna kapitola 9. s popisem nejčastějších chyb a změnou v používání kodSSZ pro podání neschopenek  od „pražských“ poskytovatelů zdravotních služeb.

23. 12. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 23. 12. 2019 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro eNeschopenku. Byla rozšířena testovací služba IkreDpnTestService o možnost ověřovat elektronický podpis i bez toho, aby měl celý PZS nastavené povinné ověřování elektronických podpisů. Dále byla u služby 10.8 u operace IkreVratNotifikace doplněna možnost stránkování odpovědi. Kvůli zachování zpětné kompatibility je však nutné nastavit verzi služby 1.8.0, jinak služba nebude vracet na výstupu CelkovyPocetZaznamu. Služba 10.4 u operací IkreDpnVratCiziPripadyDleRc a IkreDpnVratCiziPripadDleCislaRozhodnuti byla rozšířena o možnost nastavit si vstupní filtr NeukoncenyPripad, aby se na výstupu vrátily jen neukončené případy. U služby 10.7 u operací IkreDpnVytvorIcpe a IkreDpnVratIcpe byla zrušena povinnost u elementů TelefonniKontakt a EmailovyKontakt.

Také byla zveřejněna demo aplikace XAdES-BES jako vzor, jak podepsat podání, aby byl podpis validní a dokument QVerifyTL - typy a kody chyb klientske knihovny popisující chyby, které může vracet knihovna od I.CA při ověřování elektronického podpisu.