ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro SW vývojáře


eNeschopenka  

Dokumentace pro tvůrce lékařského SW pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Nejčastěji kladené dotazy pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Prezentace z konference pro vývojáře mzdových a personálních SW 20. 6. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 16. 5. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 27. 3. 2019

Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Aktuality pro SW vývojáře


6. 11. 2019 Upozornění pro vývojáře mzdových SW

Na základě častých dotazů informujeme, že v souvislosti s eNeschopenkou se od 1.1.2020 kromě speciální služby e-Podání DZDPN mění tiskopis Příloha k žádosti o dávku NEMPRI, související datová věta a služba e-Podání a zavádí se nový formulář a služba e-Podání Hlášení o ukončení pracování neschopnosti HZUPN. Popis změn najdete v Definici e - Podání NEMPRI, HZUPN. Poslední změny služeb byly provedeny 5.11.2019, zejména v xsd šablonách. Poslední změna služby DZDPN je z 29.10.2019 – úprava číselníku.

Speciální registrace ke službě HZUPN není potřeba, přebírá se registrace z NEMPRI. Pro nové vývojáře a testování ke službě DZDPN je třeba se zaregistrovat na podpora.eneschopenka@cssz.cz , kam nahlásíte SN a vystavitele svého podpisového certifikátu a seznam služeb e-Podání, která chcete testovat. Službu DZDPN včetně odpovědí, lze testovat na vybraném testovacím zaměstnavateli (VS 1182114205, Název: Testovací eNeschopenka), kterého vám přiřadíme automaticky při registraci ke službě DZDPN.

6. 11. 2019 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Oznamujeme, že v produkčním prostředí byly zpřístupněny vybrané služby pro lékařské SW.

https://ws.cssz.cz/B2B/IkreDpnTestService-v1 - Ověření autentizace vůči registru lékařů v ČSSZ s využitím certifikátu SÚKL

https://ws.cssz.cz/B2B/IkreDpnSpravaIcpe-v1 - Správa IČPE s využitím certifikátu SÚKL

S platným produkčním certifikátem SÚKL mohou poskytovatelé zdravotních služeb začít ověřovat nastavení svých SW, zjistit své IČPE, v případě potřeby generovat další. Přes aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ budou služby správy IČPE dostupné od prosince 2019.

29. 10. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 25. 10. 2019 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro eNeschopenku. Byl doplněn popis notifikací, byla rozšířena služba 10.6 Vrať podání DPN o novou operaci IkreDpnVratPodaniDleRc, doplněna možnost vstupního filtru TypPodani u operací IkreDpnVratPodaniDleIcpe, IkreDpnVratPodaniPripadu, IkreDpnVratPodaniDleRc služby 10.6, doplněna možnost vstupního filtru BezPodani u operací IkreDpnVratPripadyDleRc, IkreDpnVratPripadyDleIcpe, IkreDpnVratPripadDleCislaRozhodnuti služby 10.4, aby byly nalezeny případy bez elektronických podání (tj. případ vznikl na základě „papírové“ neschopenky). Dále u služby 10.7 u operace IkreDpnVratIcpe se u elementu RegistraceIcpe nastavuje atribut hlavniIcpe, který udává, zda se jedná o hlavní IČPE, které bylo vytvořené ČSSZ jako výchozí pro dané IČO a které nelze měnit a které má nastavené potřebné odbornosti definované pro IČO (každé IČO musí mít jedno hlavní IČPE).

16. 10. 2019 Informace pro vývojáře lékařských a mzdových SW

Dne 16. 10. 2019 byly pro vývojáře lékařského SW vystaveny Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

Dne 10. 10. 2019 byly pro vývojáře lékařského SW vystaveny Postupy lékaře při používání eNeschopenky.

Testujícím v lékařských SW doporučujeme, aby při testování zřídili a používali IČPE se sídlem v Praze 8, Benešově či Ostravě tj. spadajících pod okresy 118 Praha 8, 220 Benešov nebo 891 Ostrava. Pro vznik případu je tedy třeba zasílat podání z těchto 3 okresů, používat anonymní identity z dokumentace kap. 5.2 a vybírat z nabízených adres a zaměstnání. Kvůli nastaveným kontrolám jiná podání nepůjde v našich systémech zpracovat a nevznikne případ.

Vývojáře SW pro zaměstnavatele upozorňujeme na změny v DV DZDPN ze 14. 10. 2019 https://www.cssz.cz/web/cz/specialni-e-podani-dzdpn-eneschopenky . Dále sdělujeme, že na základě opakujícího se požadavku bude rozšířena datové věta odpovědí služby DZDPN o Kód druhu činnosti, protože slovní popis Název druhu činnosti se pro zpracování ve mzdových programech jeví nepraktickým.

3. 10. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 3.10.2019 byl zveřejněn číselník lékařských odborností (číselník ÚZIS upravený pouze na odbornosti s oprávněním vystavovat RDPN): https://www.cssz.cz/web/cz/ciselniky.

2. 10. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 2. 10. 2019 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro eNeschopenku. Byla přidána nová služba IkreDpnTestService pro ověření funkčnosti konfigurace lékařského SW vůči B2B rozhraní ČSSZ, doplněn popis hlavičkových údajů, popis služeb, informace o použití elektronického podpisu, omezení na velikost a počet příloh, které mohou být součástí podání, a zapracován popis funkcionalit, které by měly implementovat lékařské SW (generování čísla RDPN, převzetí eNeschopenky).

27. 9. 2019 Speciální webové stránky pro eNeschopenku

Upozorňujeme, že byla vytvořena nová oblast webu ČSSZ pro eNeschopenku, ze které lze získat i informace pro zdravotnická zařízení a lékaře a pro zaměstnavatele https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.

27. 9. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Upozorňujeme, že byl upraven předpis pro formulář Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) -II. díl - Průkaz práce neschopného pojištěnce. Upraveny jsou části F a závěrečná tečka v Poučení. Dále byl zveřejněn Formulář Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti pro pojištence jiného členského státu EU.

26. 9. 2019 Nové certifikáty epodani.cssz.cz a t-epodani.cssz.cz

Na komunikačním rozhraní VREP/APEP byly v PP/TP nasazeny nové certifikáty epodani.cssz.cz a t-epodani.cssz.cz pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Platnost starých SSL certifikátů končí 2. 10. 2019.

20. 9. 2019 Informace pro vývojáře mzdových systémů

Službu e-Podání DZDPN20 (https://www.cssz.cz/web/cz/specialni-e-podani-dzdpn-eneschopenky)), nové notifikační služby pro zaměstnavatele – data o pracovní neschopnosti zaměstnanců, je možné testovat v testovacím prostředí. Lze zasílat údaje nutné k registraci do TP, tj. platný testovací podpisový certifikát shodný pro ostatní e-podání, název certifikační autority, základní údaje o firmě, jméno a příjmení podávající osoby a testovací variabilní symbol, pokud byl již přidělen, na e-mailovou adresu podpora.eneschopenka@cssz.cz.

20. 9. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW

Dne 20. 9. 2019 byly aktualizovány Nejčastěji kladené dotazy pro vývojáře lékařských SW.

12. 9. 2019 Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného od 1. 7. 2019

Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

5. 9. 2019 Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP/APEP budou nasazeny nové certifikáty pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých SSL certifikátů končí 12. 9. 2019.

Upozornění:

Od 10. 7. 2019 jsou doménové certifikáty vydávány novou podřizenou certifikační autoritou PostSignum Public CA 5.