ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro SW vývojáře


eNeschopenka  

Dokumentace pro tvůrce lékařského SW pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Nejčastěji kladené dotazy pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Prezentace z konference pro vývojáře mzdových a personálních SW 20. 6. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 16. 5. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 27. 3. 2019

Aktuality pro SW vývojáře


11. 7. 2019

V souvislosti s nedostatkem veřejných IP adres byly v testovacím prostředí služby vrep1-t.cssz.cz a vrep2-t.cssz.cz na DNS serveru sloučeny se službou t-epodani.cssz.cz a proto neodpovídají certifikáty pro zabezpečení komunikace. Doporučujeme postupně úplně zrušit adresy vrep1-t.cssz.cz a vrep2-t.cssz.cz a tyto nahradit adresou https://t-epodani.cssz.cz/VREP/ws/Public.svc se správným certifikátem.

10. 7. 2019 Informace pro vývojáře lékařského SW:

Dne 10. 7. 2019 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro eNeschopenku. Změněn byl formát vycházek, u služby 10.3 jsou doplněny nové operace pro žádosti lékařů na lékařskou posudkovou službu, je upravena povinnost v elementech týkající se úrazů. Popsané změny budou do testovacího prostředí nasazeny v průběhu srpna 2019. Do popisu B2B rozhraní byl dále doplněn popis stavu případů pro službu 10.4 a stavy podání pro službu 10.6.