ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro SW vývojáře


eNeschopenka  

Dokumentace pro tvůrce lékařského SW pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Nejčastěji kladené dotazy pro eNeschopenku od 1. 1. 2020

Prezentace z konference pro vývojáře mzdových a personálních SW 20. 6. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 16. 5. 2019

Prezentace z konference pro vývojáře lékařských SW 27. 3. 2019

Prezentace z workoshopu pro vývojáře lékařských SW 10. 2. 2020

Zveřejňujeme  prezentace aktualizované o prodiskutované body.

Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Aktuality pro SW vývojáře


25. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Upozorňujeme, že na základě podnětů některých vývojářů bude stará verze služby DZDPN ponechána v provozu do konce června 2020. Upozorňujeme však, že tato verze služby neposkytuje informace o změnách zahájení a ukončení DPN z opravných podání lékařů ani storna DPN ani informaci o profesi (karanténě).  Zaměstnavatelé napojeni na původní verzi DZDPN musí tak využívat ještě jiné ze služeb DPN (služby ePortálu ČSSZ či notifikace do DS), kam už jsou tyto informace propagovány. Proto Vám doporučujeme přechod na DZDPN-V2 realizovat co nejdříve.

16. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 13. 3. 2020 bylo nasazeno rozšíření notifikační služeb pro zaměstnavatele. Nově se propaguje pole profese z 1. dílu DPN do  elementu Poznámka. Profesi tedy zaměstnavatel nově dostává v notifikacích VznikDPNInfo zasílaných do DS (viz příklad přílohy xml a příklad přílohy pdf). Dále ji může zaměstnavatel zjistit v odpovědi na službu  DZDPN-v2 a na on-line službě ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, a to pro všechny notifikace vytvořené od 1. 3. 2020. Rozhraní se nemění.

2. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Dne 28. 2. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webových služeb eNeschopenky. 
Úpravy se týkají: doplnění hlavičky o výrobce klientského SW, změn na službách 10.3, 10.5 a 10.6 a XSD úrazových elementů.
Dále byla vystavena nová verze demo aplikace XAdES-BES. Vstupní ukázkový soubor (XAdES-BES\unsigned.xml), který se má podepsat, už neobsahuje SOAP obálkové elementy, které se podpisu netýkají.