ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Slevy na pojistném (PVPOJ 2023, OZUSPOJ, Evidence záměru)

Oznamujeme informace k připravovaným eSlužbám ČSSZ, které připravujeme v návaznosti na legislativní úpravu slev na pojistném:

  • Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (e-Podání PVPOJ 2023)
  • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (e-Podání OZUSPOJ)
  • Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (eSlužba ePortálu ČSSZ)

„Přehled o výši pojistného pro rok 2023“ bude upraven a doplněn o možnost uplatnit slevu na pojistném a také o seznam osob, na které je uplatňována sleva v daném měsíci. Zveřejnění datové věty + XSD schémat včetně obvyklých popisů předpokládáme do konce listopadu. Nasazení do testovacího prostředí bude realizováno do Vánoc.

Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Za fyzickou osobu může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první. Předpokládáme zveřejnění datové věty + XSD schémat včetně obvyklých popisů v polovině prosince. Nasazení do testovacího prostředí bude realizováno do Vánoc.

Zaměstnavatelé budou moci po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ ověřit, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat slevu na pojistném, a to prostřednictvím nové služby na ePortálu ČSSZ „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.

Všechny eSlužby plánujeme nasadit do produkčního prostředí k 1.2.2023. Uplatnit slevu na pojistné bude možné až za únor 2023, tzn. při odvodech pojistného a v Přehledu o výši pojistného odesílaných v březnu 2023. Upozorňujeme, že od února 2023 bude možné podávat pouze „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“.

Informace k novým službám e-Podání budeme zveřejňovat postupně.

28. 11. 2022

Upozornění na odstávku systému v testovacím prostředí dne 7.10.2022 od 9:00 do 13:00

Oznamujeme, že v pátek 7. 10. 2022 od 9:00 do cca 13:00 hodin proběhne v důsledku nezbytné technické údržby odstávka testovacího prostředí systému pro příjem a zpracování e-Podání.

Děkujeme za pochopení.

6. 10. 2022

Upozornění na ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009

Oznamujeme, že k 30. 9. 2022 dojde k ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009. Prostřednictvím nové datové věty i nového formuláře je možné hlásit i případné skončení zaměstnání s datem před 1. 4. 2022. Pokud zaměstnavatel nebude mít upravený SW, může využít formulář na ePortálu ČSSZ.

9. 8. 2022

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání