ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na odstávku systému v produkčním prostředí od pátku 15. 3. 2024 19:00 do soboty 16. 3. 2024 10:00 a od pátku 22. 3. 2024 19:00 do soboty 23. 3. 2024 14:00

Oznamujeme, že od pátku 15. 3. 2024 19:00 do soboty 16. 3. 2024 10:00 a od pátku 22. 3. 2024 19:00 do soboty 23. 3. 2024 14:00 z důvodu technické údržby dojde k odstávce ePortálu ČSSZ. ePodání bude možné přes kanál APEP i ISDS ze mzdových systémů zasílat, nebudou ale vraceny odpovědi na DZDPN ani zasílány notifikace k eNeschopenkám.

Děkujeme za pochopení.

8. 3. 2024

Omezení počtu e-Podání v datové zprávě

Informujeme, že od 1.1.2024 došlo v systému datových schránek k omezení počtu příloh v jedné datové zprávě na 50. V návaznosti na to doporučujeme při zasílání  e-Podání na ČSSZ / OSSZ prostřednictvím datových schránek omezit počet příloh v jedné datové zprávě na 25. Důvodem je to, že pro každé e-Podání zasíláme odpovědní protokol ve dvou formátech, a to v PDF a XML. Pokud je k nám doručena datová zpráva například s 26 přílohami e-Podání, bude k nim vytvořeno 52 protokolů, což překračuje povolený limit datové zprávy. V případě, že v datové zprávě bude doručeno více než 25 e-Podání, budeme odpovědní protokoly o přijetí nebo zamítnutí zasílat zazipované v 1 souboru.

25. 1. 2024

Informace k podáním OSVČ 2023 a změně PVPOJ 2023

Informujeme Vás o změnách služeb e-Podání připravovaných v návaznosti na legislativní úpravy:

OSVČ 2023

  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 (e-Podání OSVČ 2023)

V „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023“ se mění oproti přehledu za rok 2022 koeficient ve výpočtu hodnoty údaje „měsíční pojistné na NP“, a to na novou hodnotu 2,7%. Minimální hodnota bude 216 Kč. Hodnota pole Důvod předložení opravného přehledu se rozvolní, je přidán datový typ ZZ. Podrobně najdete v definici e-Podání OSVC 2023

Do testovacího prostředí bylo nasazeno 15. 12. 2023. Nasazení do produkčního prostředí proběhne k 1.1.2024.

PVPOJ 2023

  • Přehled o výši pojistného pro rok 2024 (e-Podání PVPOJ23 verze 1.1)

V „Přehledu o výši pojistného“ se pro období od ledna 2024 mění koeficient ve výpočtu hodnoty údaje „pojistneZamestnance“, a to z hodnoty 6,5% na novou hodnotu 7,1% . Dále se v přehledu zaměstnanců, na které bude uplatňována sleva na pojistném, zpřísní kontrola hodnoty pro vyměřovací základ – musí být větší než nula. Podrobný popis najdete v definici e-Podání PVPOJ23

Pro testovací účely bylo rozhodné období v testu posunuto na listopad 2023.

Do testovacího prostředí bylo nasazeno 15. 12. 2023. Nasazení do produkčního prostředí proběhne do 31.1.2024.

19. 12. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání