ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění pro vývojáře mzdových a personálních SW

Dne 13. 3. 2020 bylo nasazeno rozšíření notifikační služeb pro zaměstnavatele. Nově se propaguje pole profese z 1. dílu DPN do  elementu Poznámka. Profesi tedy zaměstnavatel nově dostává v notifikacích VznikDPNInfo zasílaných do DS (viz příklad přílohy xml a příklad přílohy pdf). Dále ji může zaměstnavatel zjistit v odpovědi na službu  DZDPN-v2 a na on-line službě ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, a to pro všechny notifikace vytvořené od 1. 3. 2020. Rozhraní se nemění.

16. 3. 2020

Informace pro vývojáře mzdových a personálních SW

V únoru 2020 budou významně rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele o DPN zaměstnanců. Změna se dotkne služby e-Podání DZDPN, ePortálové služby Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců i informací o DPN zasílaných do datových schránek zaměstnavatelů.

Seznam změn:

 • Stávající notifikace jsou rozšířeny o nové elementy:
  • DatumVznikuNotifikace – udává, kdy byla notifikace pro danou neschopenku vygenerována
  • Poznamka – pro možnost vložit další upřesňující informace týkající se neschopenky (v této verzi se element neplní)
 • Změna u elementů AdresaMistaPobytu a Vychazky:
  • Elementy mohou být uvedeny vícekrát, pokud k dané neschopence je evidováno více adres/vycházek.
  • U jednotlivých elementů může být uveden i datumový interval, pro který je adresa/vycházka platná.
 • Doplněny nové typy notifikací:
  • ZmenaDpnInfo – slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
  • StornoDpnInfo – slouží pro zaslání informace o tom, že neschopenka byla na ČSSZ stornovaná.
 • U notifikací odesílaných do DS se mění předmět a název přiložených souborů.
 • Pro získání rozšířených notifikací bylo vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2.

V testovacím prostředí bude služba DZDPN-V2 nasazena v průběhu týdne od 10. 2. 2020, nasazení do produkce bude ihned po ověření správné funkčnosti tentýž týden. Nová verze služby DZDPN20-V2 poběží po přechodnou dobu minimálně do konce března paralelně se stávající verzí služby DZDPN, aby byl umožněn přechod na rozšířenou verzi služby.

Rozšířené notifikace na portálové službě Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců budou zobrazovány v týdnu od 10. 2. 2020.

Předpokládané nasazení těchto změn v notifikačních informacích zasílaných zaměstnavatelům do datových schránek je 28. 2. 2020.

6. 2. 2020

Informace o změně algoritmů pro šifrování odpovědí

V souvislosti s praxí certifikačních autorit, které umožňují svým klientům ukládat na čipové karty (USB token Bit4Id TokenME apod.) nejen zaručený elektronický podpis, ale i komerční certifikát (určený například pro šifrování odpovědí), jsme byli nuceni dnes večer provést downgrade algoritmů pro šifrování odpovědi z modernějších algoritmů RSA-OAEP + AES-256-CBC na starší verzi RSA + AES-128-CBC. Důvodem tohoto kroku je funkčnost čipových karet, které nedokáží modernější algoritmy dešifrovat.

23. 1. 2020

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání