ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009

Oznamujeme, že k 30. 9. 2022 dojde k ukončení příjmu e-Podání ONZ_2009. Prostřednictvím nové datové věty i nového formuláře je možné hlásit i případné skončení zaměstnání s datem před 1. 4. 2022. Pokud zaměstnavatel nebude mít upravený SW, může využít formulář na ePortálu ČSSZ.

9. 8. 2022

Nový SSL certifikát epodani.cssz.cz pro komunikaci s VREP / APEP

Dne 15.8.2022 v pozdních odpoledních hodinách dojde u adresy epodani.cssz.cz ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena. I nadále bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“. Veřejná část nového SSL certifikátu s platností do 4.9.2023 je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Ke stažení pro služby e - Podání.

V testovacím prostředí byl nový SSL certifikát pro t-epodani.cssz.cz již nasazen.

9. 8. 2022

Upozornění na odstávku systému ve dnech 19. – 20. 8. 2022

Oznamujeme, že od pátku 19. 8. 2022 od 18:00 h do soboty 20. 8. 8:00 h bude ePortál ČSSZ a systém eNeschopenky mimo provoz v důsledku nezbytné technické údržby. Po dobu odstávky bude možné podat e-Podání na systém APEP(VREP), nebude možné vyzvednout odpověď (protokol o zpracování) ani využít služby DZDPN. Děkujeme za pochopení.

4. 8. 2022

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)